Oznámení: 

Zahájení školního roku 2018/2019 se koná dne 3. září 2018 v 14:00 hodin v sále školy.

Podzimní koncert se koná 29. listopadu 2018 v 16:30 hodin v sále školy,

Jarní koncert se koná 4. dubna 2019 v 16:30 hodin v sále školy,

Absolventský koncert se koná 21. května 2019 v 16:30 hodin v sále školy,

Výstava prací žáků výtvarného oboru se uskuteční 18. - 24. června 2019 ve vyučovacích prostorách výtvarného oboru,

Zápisy do ZUŠ se uskuteční 3. června 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v učebnách školy. 

 

Elektronická podatelna

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat: Bukovecká 479,  Jablunkov,
b) úřední hodiny podatelny: 9:00 - 11:00 hodin,
c) elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty: ZUSJAB@po-msk.cz,
d) identifikátor datové schránky: h7sfwzb,
e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů: DOC, DOCX, JPG, PDF, RTF, TIF, XML, ZFO, velikost zprávy max. 20 MB,
f) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“),
g) důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.