Školné na školní rok 2018/2019


Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu ustanovení § 8 vyhlášky 71/2005 Sb.,

o základním uměleckém vzdělávání stanovuje ředitel základní umělecké školy výši úplaty na období školního roku.

Školné:  Toto školné je zlomkem skutečných nákladů na výuku žáka ve škole.

Výše školného na pololetí školního roku 2018/2019 stanovuji takto:

 

§ 8 odst. 2 písm. a)

SPD § 8 odst. 2 písm. b) 

Hudební obor:

PS I

1 100,- Kč

------------

 

Skupinová výuka

1 100,- Kč

------------

 

Individuální výuka 1 hod. a PS II

1 600,- Kč

5 200,- Kč

Výtvarný obor:

PS I

1 100,-

-------------

 

VV

1 100,- Kč

3 200,- Kč

PSI = přípravné studium před I. stupněm; PS II = přípravné studium před II. stupněm; 

PS I = přípravná výtvarná výchova před I. stupněm; VV  =  Výtvarná výuka;  SPD = studium pro dospělé; skupinová výuka = 2- 4 žáci ve třídě současně; Individuální výuka = 1 žák ve třídě.


Za nepřítomnost ve výuce se školné nevrací.

Splatnost školného: za první pololetí školního roku 2018/2019 je do 15. září 2018  za druhé pololetí školního roku 2018/2019 je do 15. února 2019.

Platit lze:

a) v hotovosti v kanceláři, vždy ve vyučovací dny od 12 00 do 15 30 hodin

b) převodem z účtu