Pomník van der Schotta

Když v roce 1790 zemřel Richard van der Schott, jeden z hlavních tvůrců veltruského parku, dal mu Jan Chotek v severovýchodní části parku nedaleko průplavu, východně od později postavené Čínské bažantnice, postavil pomník, který byl po roce 1840 přestěhován na místo někdejší turecké zahrady.  

Pomník představuje podstavec s votivním nápisem ukončený čučkovým nástavcem. Podstavec se zdvíhá z profilované patky křivkovitého půdorysu vycházejícího z čtverce s okosenými rohy a konkávně proláklými stranami. Konkávní strany dříku podstavce zaujímají nápisy, okosené rohy zdobí přepásané voluty, které vynášejí kladí a výrazně vysazenou bohatě profilovanou římsu. Na ní dosedá postament a čučkový nástavec zdobený třemi prstenci.

Nápisy na jednotlivých stranách jsou psány velkými písmeny tiskací latinky černou barvou. Jejich znění je následující:

Čelní strana:
AMICO
ET
PRIMO IN RE
HORTENSI
INSTTUTORI

Pravá boční strana:
JOAN. RUD
COM. CHOTEK
P.                       R.   

Zadní strana:
???????M.
RICHARDI
VAN DER SCHOT
HORT. CAES.
SCHÖNBRUNN

Levá boční strana:
NAT.
MDCCXXXI
DENAT.
XVIII: FEBR.
MDCCXC


Příteli
a
prvnímu ve věci
zahrad
zřizování


Joan. Rud.
hrabě Chotek
P.                   R.


?
Richardu
van der Schot
císař. zahrad.
Schönbrunnu


Naroz.
1731
Zemřel.
18. února
1790

Pomník Richardu van der Schottovi byl vysekán z jemnozrnného žlutobílého pískovce. Jednotlivé díly byly osazeny na vápennou maltu. Na dříku byly namalovány votivní nápisy černou matnou barvou. Na několika místech bylo patrné, že nápis byl několikrát obnovován. Zejména v horní části dříku podstavce, v hloubkách modelace volut byly dále zřetelné pozůstatky povrchových úprav, nátěrů v barvě bílé a šedé.

text: npu.cz

Původní umístění pomníku (č.10) poblíž Čínské bažantnice v roce 1818

 

Původní umístění pomníku (č.31) poblíž Čínské bažantnice v roce 1820

 

Umístění pomníku na mapě z roku 1897 (na místě bývalé Turecké zahrady-Korsiky)