Korsika

V jihovýchodní části ostrova založil v roce 1746 Václav Antonín Chotek protáhlý ostrůvek, který byl od hlavního ostrova oddělen úzkým kanálem a mostem. Měl zahradní šachovnicovou podobu a byl pojemnován Korsika. Označení nese patrně na počest odboje tohoto ostrova proti nadvládě Janova a zvláště na připomenutí zásluh Jana Karla Chotka, který působil u italského vojska.

Povodně z let 1784-85 poškodily "Korsiku" tak, že přestala být ostrovem. Na jejím místě vznikla v roce 1788 zahradní kompozice pod názvem Bujukdere (víletní čtvrť na okraji Istanbulu). Jednalo se o ohlas na Rakousko-Turecké války z let 1788-89. V této zahradě byl postaven v tzv. maurském stylu tzv. Turecký pavilon, nazývaný též Červený kabinet. Byla to otevřená altánová stavba elipsovitého půdorysu s dvanácti sloupy, které nesly šindelovou střechu a byly spojeny laťkovým zábradlím. Pavilon mohl být vymalován mazrskými dekorativními motivy, kde převládala červená barva. Byl vybaven dřevěným nábytkem v islámském stylu, lavicemi a taburety. V zahradě byl bazén s vodotryskem, který byl zásoben vodou z čerpadla, jež pohánělo větrné kolo. (viz Korsika kolem roku 1750) Někdy po roce 1840, kdy došlo k zániku pavilonu a částečně i zahrady, byl na toto místo umístěn pomníček van der Schotta, který zde stojí dodnes.

Situační plán kolem roku 1750 (Korsika je vpravo)

 

Korsika kolem roku 1750

 

Situační plán z roku 1759

 

 

1759

 

1818

 

1820

 

Situační plán do roku 1852

 

Bujukdere do roku 1852

 

1897