Umělá jeskyně - grotta

Nedaleko dórského chrámku v jihovýchodní části parku byla v roce 1833 podle návrhu Jana Filipa Jödla vybudována jako úkryt pro horké letní dny umělá jeskyně, grotta, nad níž původně stála umělá zřícenina. Vchod do jeskyně se dal uzavřít umělým vodopádem vody, který byl napájen z nedaleké nádrže.

Situační plán z konce 19. století (grotta před Mariánskou loukou)

 

Vstup do grotty kolem roku 1900