Oranžerie

Na místě původně určeném pro jízdárnu byla postavena asi v polovině 18. století skleněná oranžerie. Její existenci dokládá záznam o pěstování pomerančovníků. Současně s empírovou přestavbou zámku však byla nahrazena oranžerií zděnou. Budova je obdélníkového půdorysu s devíti vysokými půlkruhově zaklenutými okny.

V roce 1746 stála na místě nynější oranžerie jízdárna

 

Oranžerie kolem roku 1818

 

Situační plán kolem roku 1820

 

Oranžerie a domek zahradníka kolem roku 1915