Hlavní brána parku

V letech 1845 až 1846 došlo k přestavbě hlavní vstupní brány do parku v empírovém slohu. Brána je zasazena mezi dvě administrativní budovy (obydlí lékaře a lesníka) a ve své ústřední části, štítu, má usazen chotkovský znak. Tento celek se stává významnou urbanistickou dominantou obce.

Barokní podoba brány v roce 1730

 

Barokní podoba brány v roce 1746

 

Situační plán zakomponování hlavní brány do bartokní osové symetrie v roce 1746

 

 

Situační plán s barokní branou v roku 1785

 

1818

 

Situační plán z roku 1820

 

Jeden z návrhů na přestavbu brány po roce 1836 (J.P.Jöndl)

 

Půdorys z 19. století

 

Situační plán z konce 19. století

 

1898

 

1899

 

1900

 

1917

 

1954