Pavilon u Dušník

Pavilon u vsi Dušníky byla prostá empirová stavba (počátek 19. století) s dvojitým schodištěm. Uvnitř byl velký pokoj s tapetami. Pavilon byl později přestavěn a znehodnocen. Sloužil panstvu k pohoštění při výletech do okolí zámku. Zhruba od počátku 20. století však začal být požíván jen přívozníky či panskými nádeníky a pomalu pustl. Za první republiky zde byla instalována elektřina, avšak v 60-tých letech byl zcela opuštěn. Z bezpečnostních důvodů byl v 70-tých letech stržen. Do dnešních dnů je dochováno torzo schodiště a sklepa.

Kolem roku 1917

 

Pavilon před demolicí v 70-tých letech