Pavilon "V závětří"

Na konci průseku je na mapě z roku 1829 zakreslena blíže neurčená stavba. Patrně to byl pavilon "V závětří". Měl dřevěnou konstrukci a jeho mansardová střecha byla podepřena asi deseti stylově spojenými sloupy.

Pavilon patrně kolem roku 1900 (?)

 

Situační plán z roku 1897 - pavilon je patrně umístěn dole vpravo (červený čtverec) ?