Georg Fischer

Architekt, inženýr a pedagog, c. a k. rada žil v letech 1768 až 1828. Vystudoval c. a k. Akademii výtvarného umění. Od roku 1785 zaměstnán jako kreslič u c. a k. generálního dvorního stavebního ředitelství a přes další funkce roku 1806 profesorem inženýrské stavovské školy. 1811 stavebním ředitelem, 1819 titul císařský rada. Je považován za představitele vrcholného klasicismu a za tvůrce urbanistické koncepce Karlína a Mariánských Lázní. Podílel se na tvorbě zámeckého areálu Kačina. Uvažuje se o podílu na urbanismu usedlosti Cibulka a účasti na několika pražských stavbách.

Veltrusy:
Klasicistní a antikizující pavilónky stavěl v parku stavitel Matyáš Hummel patrně podle návrhu Jiřího Fischera, který se znal s tehdejším majitelem panství Janem Rudolfem Chotkem. Jedná se o Laudonův pavilón z l. 1792-1797, chrámek "Přátel venkova a zahrad" z l. 1792-1794. dórský chrámek z l. 1811, 1842-1843, egyptský kabinet z l. 1816-1819, egyptský most se sfingou z r. 1820, čínská bažantnice z l. 1792-1796, vrcholně klasicistní pavilon královny Marie Terezie z l.1811-1813 a Červený mlýn z r. 1795 ve stylu romantizující gotiky, empírová brána parku z l. 1845-1846. Patrně se Jiří Fischer podílel na jejich realizaci buď jako autor návrhu či alespoň jako konzultant jejich realizátorů, jeho žáků.