Anton Arche

Absolvent českého královského polytechnického ústavu v Praze, obor architektura, žil v letech 1793 až 1851. Studoval také u architekta Georga Fischera (později u něho působil jako asistent), jehož zásluhou získal zaměstnání u hrabat Chotků, kde se zúčastnil dostavby zámku Kačina a dokončení vybavení zámku i parku ve Veltrusích. Zde se dobře seznámil s tvorbou J. P. Joendla, podle jehož návrhů s velkou pravděpodobností pracoval.

V letech cca 1830 až 1851 byl zaměstnán na stavebním úřadě Olomouckého arcibiskupství v Kroměříži jako knížecí arcibiskupský stavební rada. Jeho nejznámějšími pracemi jsou úpravy a stavby v Podzámecké a Květné zahradě kroměřížského zámku. Došlo zde k proměně sentimentální zahrady v romantický přírodně-krajinářský park s množstvím drobných staveb a instalovaných objektů v ideové koncepci německého knížete Hermanna von Pücklera-Muskau. V Květné zahradě navrhl Arche na místě zahradníkova domu objekt charakteristický jemným užitím palladiánských a romantizujících motivů. Dvůr po stranách uzavřel dvojicí velkoryse pojatých skleníků v jemně romantizujícím stylu Teplý a Studený. Soustava tří objektů byla záměrně komponovaná tak, aby vytvořila motiv čestného nádvoří – cour d´honneur. Z původně utilitárního zázemí vybudoval nový reprezentativní vstup do zahrady. 

Podle jeho plánů byla též upravena řada zámků (Jindřichov, Třemešek...). Tvořil v duchu pozdního klasicismu a romantické novogotiky.

 

Návrh na Maxmiliánovu kolonádu v Kroměříži (1844-45)

 

Návrh na přestavbu Rybářského pavilonu v Kroměříži (konec 30-tých let)

 

Návrh na přestavbu centrálního pavilonu v Kroměříži (40-tá léta)

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Újezdu u Brna

 

Návrh na přestavbu domu hlídače v Kroměříži v americkém stylu (40-tá léta)

 

Návrh na Maxův dům  v Kroměříži  (1841-45)

 

 

Návrh na přestavbu čestného dvora v Kroměříži (1. pol. 40-tých let)

 

Zámek v Jindřichově

 

Fotografie: O. Zatloukal, Historické zahrady Kroměříže a jiné