dokumenty

 

 Výstava starých pohlednic na zámku Veltrusy

Soukromá výstava starých pohlednic z let 1897 až 1945 s dobovými atributy.

video

 

 Romantický poutník - Veltrusy a Krásný Dvůr

Procházka dvěma nejstaršími anglickými romantickými parky v Čechách. Druhá polovina 18. století přinesla do Evropy osvícenství. Myšlenky filosofů a vědců nacházely odezvu i mezi šlechtou.
Díky tomu začaly vznikat přírodní parky jako kulturní mikrokosmy kolem šlechtických sídel.

video

 

 Rajské zahrady - Veltrusy a Kačina

 Obě zámecké zahrady jsou propojeny významným rodem Chotků.
Zatímco zámek i zahrada ve Veltrusích vznikaly postupně a zahrada propojila užitkovost okolní krajiny u Vltavy s krásou, v nejbližším sousedství zámku Kačina se zrodila naráz...

video