Johann Bernhard Fischer z Erlachu

Johann Bernhard Fischer z Erlachu (1656-1723),  dvorní architekt tří císařů a prince Evžena Savojského. Patřil mezi nejvlivnější rakouské architekty vrcholně barokního období, jehož význam zasáhl a nasměroval celou střední Evropu. V roce 1696 povýšen do šlechtického stavu. Jeho práce ovlivnily, především prostřednictvím G. B. Alliprandiho (mimo jiné jeho nerealizované dílo zahradního paláce pro knížete Liechtensteina ve Vídni, mělo vliv na Alliprandiho návrh na zámek v Liblicích), vývoj architektury v zemích Koruny české a tvorbu původně zámeckého letohrádku ve Veltrusích. Fischer z Erlachu se stal, mimo jiné, hlavním propagátorem nových architektonických tvarů staveb, kde se do popředí dostává ústřední válcové jádro na půdorysu kruhu či oválu, ze kterého vystupují boční křídla.  Jeho dílo spojuje tradice římského baroka s francouzskými klasicizujícími tendencemi, což značně dokazuje stavba císařského zámku Schönbrunn ve Vídni. Byl uznáván také jako medailér, dekoratér, sochař, kreslíř a teoretik umění. Jeho díla můžeme spatřit nejen ve Vídni, Salcburku či Praze (nejvýznamněji palác Clam-Gallase), ale také ve Vranově nad Dyjí (Sál předků, kaple, konírny), Jaroměřicích nad Rokytnou (zámek) a Lednici (čestný dvůr, konírny). Další jeho stavby: zámeček Neuwaldegg, zámek Engelhartstetten (Niederweiden)...

 

Nerealizovaný návrh na zámek Schönbrunn ve Vídni

 

Projekt nerealizovaného  Liechteinsteinkeho letohradku 1688 (podnět pro Alliprandiho stavbu zámku Liblice)

 

Původní podoba zámku Liblice

 

 

Návrh realizovaného paláce v Salcburku

 

 

Nerealizované návrhy na zahradní stavby

 

Palác Clam-Gallas v Praze

 

Palác Trautson ve Vídni

 

Zimní palác prince Savojského ve Vídni

 

Zimní palác prince Savojského ve Vídni - zahradní architektura

 

Schwarzenberský palác ve Vídni

 

Kostel "Notre Dame" v Salcburku

 

Kostel sv. Karla Boromejského ve Vídni

 

 

Zámek Neuwaldegg

 

Zámek Niederweiden