Jindřichův templ

Na jihovýchodním konci parku u silnice do Obříství dal v roce 1843 Jindřich Chotek přestavět již značně zchátralý dřevěný "Starodórský templ" (od J. Joendla z roku 1814) do zděné podoby, avšak v původní architektonické formě, která čerpala podle vzoru starověkých řeckých chrámových staveb. Otevřenou obdélnou síň pavilonu obklopuje dvanáct dórských sloupů, nesoucích výrazné kladí se sedlovou střechou a dvěma trojúhelníkovými štíty. Rub střechy, podbitý dřevěným kazetováním, je zároveň stropem pavilonu. Od tohoto Dórského pavilonu, někdy též zvaného "Jindřichův templ" bylo původně vidět přes vodní nádrž pro vodopád u grotty až k Chrámu přátel venkova a zahrad.

Situační plán z konce 19. století (pavilon je zcela dole)

 

Pavilon kolem roku 1917