Socha boha Martha

Několik desítek metrů severozápadně od dnes již neexistující Čínské bažantnice, byla v roce 1836 umístěna na uzavřenou louku klasicistní kamenná socha boha Martha, která byla do Veltrus přivezena v roce 1830.  S největší pravděpodobností se jedná o jednu ze čtyř soch, které měli být součástí pomníku Válečné slávy na místě dnešního pavilonu Marie Terezie. Válečník Mars je tu zpodobněn jako do dálky zahleděný mladík, sedící na trůně a držící na kolenou přilbu. Autor sochy je neznámý.

Mars je bůh války a polních prací. Prvotně byl starořímský bůh slunce a letního (vegetativního) období, tedy i úrody a plodnosti. Jako ochránce před pohromami je často zobrazován jako válečník s kopím, přilbou a štítem a tím je často je ztotožňován s řeckým bohem války Áreem (Arés).Římané jej považovali za otce Romula a Rema. Jako bůh války byl Mars uctíván římskými legiemi.  

 

 

Pomník do roku 1917