Laudonův pavilon

Koncem 18. století (1792-97) byl nad kanálem (původním ramenem Vltavy) v jihozápadní části parku postaven Laudonův pavilon. V jeho základové konstrukci, kterou tvoří klenutý můstek, bylo skryto stavidlo, jímž bylo možné regulovat výšku vodní hladiny v průplavu. Motiv tohoto pavilonu nad průplavem je znám z čínské zahradní architektury, vzorem k veltruské stavbě (projektantem byl Matěj Hummel) byl obdobný objekt v Prior Parku v anglickém Bathu z 1. poloviny 18. století. Z obdélníkového půdorysu pavilonu vystupují dva sloupové portály s trojúhelníkovými štíty, rámující vysoké půlkruhově klenuté vchody, k nimž na obou stranách vedou schody. Stěny nad průplavem jsou prolomeny velkými okny, která jsou dělena jónskými sloupky a uprostřed zaklenuta půlkruhovými oblouky.  Jedná se o velmi kvalitní architekturu, která v sobě spojuje kamenické, štukatérské, truhlářské i malířské práce.

Klasicistní pavilon byl postaven na paměť rakouského generála Gideona Ernsta von Laudona (1717-1790), populárního a úspěšného vojevůdce ze sedmileté války (1756-1763) a z války proti Turkům (1788-1789). Generál Laudon se v okolí Veltrus často zdržoval se svými vojsky a nejednou byl ubytován na veltruském zámku.

Interiér je členěn iluzivní dekorativní malbou s motivem skupin putti, které vykonávají různé venkovské činnosti a zábavy. 

Pavilon občas sloužil k pohoštění významných osob, které nemohli z časových důvodů zajet na zámek.

 

Situační plán parku před stavbou pavilonu

 

 Návrh pavilonu z roku 1792 od La Casy

 

Pavilon počátkem 19. století

 

1836

 

Situační plán před rokem 1818

 

Kolem roku 1820

 

Pavilon v kontextu zámecké budovy v roce 1820

 

Konec 19. století

 

1897

 

1900

 

Pavilon za Rakouska-Uherska