Pavilon Marie Terezie

Nedaleko severního okraje parku uprostřed oválné louky byl postaven v letech 1811 až 1813 pavilon Marie Terezie. Je to otevřená budova čtvercového půdorysu s trojicemi kanelovaných sloupů na nárožích. Ze čtyř otvorů klenutých půlkruhovými oblouky jsou severovýchodní a jihovýchodní dole uzavřeny zábradlím. Uprostřed "síně" je pylon s reliéfním medailónkem císařovny a s pamětní deskou Jana Rudolfa Chotka s textem: IOH(ANNES)  RVD(OLPHVS)  COM(ES) CHOTEK  M(ARIAE) THERESIAE  IMP(ERATRICI) AVG(VSTAE). V češtině: Jan Rudolf hrabě Chotek Marii Terezii, vznešené císařovně“. Oba medailonky jsou již odcizeny.

                                                              

Pavilon je zakryt kopulí a na nárožích je střecha opatřena čtveřicí kamenných dekorativních váz. Nynější vrcholně klasicistní stavba byla původně zamyšlena jako památník válečné slávy, a to ve větším rozsahu. Stavitelem pavilonu byl Jan Rudolf hrabě Chotek (1748-1824).  Projekt pavilonu, jehož autorem byl původně označen Matěj Hummel, byl zhotoven již v roce 1799. Odbornou pečeť mu však vtiskli J.P.Jöndl a G. Fischer.

Veltruský cíp v roce 1785

 

 

Veltruský cíp v roce 1820 již se stavbou pavilonu

 

Detailní pohled na okolí pavilonu s mostkem

 

Situační plán parkového umístění pavilonu před rokem 1818 (Nahoře vlevo je stavba Červeného mlýnu)

 

Pavilon kolem roku 1917

 

Pavilon ve 30-tých letech

 

Pavilon kolem roku 1945