III. etapa výstavby zámku (od roku 1804)

Klasicistně empirová úprava zámku

Po roce 1804 dochází k poslední větší úpravě zámku za vedení J. F. Joendela. Byla snesena stanová střecha nad hlavním sálem a nahrazena kulovitou kopulí. Byly odstraněny barokní ozdobné detaily oken (rehabilitovány koncem 20. století). Zhruba v polovině 19. století se mění břidlicová mansardová střecha (původně šindelová do 40-tých let)) na novou valbovou střechu, která se ve své podobě dochovala až dodnes. 

zámek kolem roku 1860

 

jediný dochovaný pohled na Venuši s amorkem na soklu u brány

 

zámek koncem 19. století

 

zámek na přelomu 19. a 20. století

 

zámek po roce 1900

 

jižní průčelí zámku kolem roku 1900 s provizorním zábradlím na balkoně

 

jižní průčelí zámku kolem roku 1917 s opraveným zábradlím na balkoně

 

jediný dochovaný snímek s lešením při obnově-návrhu barokního ornamentu nad oknem zámku

 

zámek s návrhem rehabilitace barokního nadokenního ornamentu

 

detail návrhu rehabilitace barokního nadokenního ornamentu

 

zámek po obnově fasády z dvacátých let 20. století