Barrel racing

 

Táto súťaž je rýchla, od divákov nevyžaduje žiadne zvláštne znalosti, je ľahko zrozumiteľná aj laikom a preto je dnes u nás najobľúbenejšou disciplínou.

Trať závodu je vytýčená tromi barelmi v troch vrcholoch rovnostranného trojuholníka zo stenami o dĺžke 30 metrov. Úlohou súťažiacich je obísť tieto barely v čo najkratšom čase.

Kone sa pri tesnom obchádzaniu barelov dostávajú do takej pozície, ktorá vyžaduje dokonalú rovnováhu. Predpokladom pre neho je sila, atletické schopnosti koňa a tiež technická príprava jazdca. K nehodám dochádza len zriedka a keď, tak väčšinou vinou terénu. Najväčším problémom je vyvinúť veľkú rýchlosť, ktorú je treba pri barely znížiť a urobiť obrat.

Súťaž sa beží na úrovni stotín sekundy a preto sa akákoľvek penalizácia rovná diskvalifikácii. Dotyk s barelom, ale aj obyčajná strata klobúku znamená pre dvojicu trestné sekundy. Akýkoľvek náznak surovosti, alebo týrania koňa by malo za následok okamžitú diskvalifikáciu.

 

 

 

Menu

13. 6. Antonín

Zítra: Roland

Návštěvnost stránek

015847
horse19[1].gif