Working cowhorse

 

Jedná sa o komplexnú súťaž, ktorá zahrňuje dve po sebe idúce skúšky. Prvá má ukázať príjazdnosť a ovládateľnosť koňa pri niektorých drezúrových úloh, druhá má u koňa ukázať jeho „cit pre kravu" pri práci s dobytkom.

1. skúška:

2. skúška:

Táto súťaž je náročná a omnoho väčšie šance tu majú kone s dlhodobou praxou medzi dobytkom než kone športové.


Dvojica ukáže svoju schopnosť pri práci s dobytkom:
- dobytok je zahnaný do rohu, potom do protiľahlého rohu, potom je hnané určeným smerom (kruhy na obe ruky, pozdĺž steny apod.)
- jazdec začína v cvale vytvára osmičku na pravú ruku v cvale vytvorí druhú osmičku, v bode X prejde do kroku, alebo klusu a pokračuje k bodu D
- cval po priamej línii až k bodu E, zastavenie
- obrat vľavo, znova cval po priamej línii až k bodu G
- v G zastavenie, obrat vpravo a cvalom ku stredu do bodu I
- zastavenie a cúvanie
- obrat vpravo alebo vľavo o 90°
- obrat o 180° v opačnom smere a ešte raz v opačnom smere

 

 

 

Menu

13. 6. Antonín

Zítra: Roland

Návštěvnost stránek

015847
horse19[1].gif