Trail

 

Aj o tejto súťaži môžeme povedať, že u nás zdomácnela. Trať trailu simuluje prekážky, s nimi sa denne stretáva pracovný kôň na ranči. Väčšinou sa jedná o nasledujúce cviky:

V zrovnaniu s ostatnými súťažami nieje trail príliš náročný, kôň však musí byť uvoľnený, ochotný, musí reagovať na povely jazdca a musí byť inteligentní. Hodnotí sa súhra dvojice, bezpečnosť a rýchlosť prekonanie prekážok. Každá neistota, chyba, opakovaný povel znamenajú penalizáciu.


- prechod bránkou, otvorenie a zatvorenie jednou rukou
- prekonanie 4 prekážok položených rovno za sebou nebo cik-cak
- prechod po drevenom mostíku
- prekonanie vodnej priekopy
- jazdec zosadne, spustí oťaže na zem, premiestnil nejaký predmet, kôň stojí na mieste
- jazdec znovu nasadne a cúva uličkou v tvare L
- cúvanie po stranách trojuholníka
- ustupovanie na holeň vľavo i vpravo
- prekonanie 4 prekážok vzdialených od sebe 15 cm, vstup do štvorca vytvoreného len rohy, obrat o 360° vpravo alebo vľavo, odchod zo štvorca znova cez 4 prekážky
- jazdec zosadne, privedie koňa k prekážke, ktorú musí kôň bez zaváhania prekonať - výška prekážky je 35 - 60 cm

 

 

 

Menu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

015852
horse19[1].gif