Zákony

 


Zákon
Zákony týkající se těchto zvířat jsou jiné v každé zemi. Týkají se mnoha záležitostí. V České republice se zákony doposud vyvíjejí, proto se mnoho starších předpisů mění a ruší. Proto bude lepší zákonodárství britské.


1.jezdecké školy
ve Velké Británii existuje zákon chránící koně v jezdeckých školách, ale i jezdce a je nazýván „jezdeckým“ zákonem, který zavazuje úřady v místě pobytu jezdecké školy, aby na ni dohlížely a pomocí udělování licencí zajistily nezbytnou úroveň péče a dohledu. Tento systém licencí není běžný v Austrálii, v USA, by dokonce ani u nás.


2.obchod s koňmi
obchod je v Británii na principu „caveat emptor“, aťsi kupec dává pozor, přec však zákon zaručuje jistou ochranu před podvody v rámci obchodního zákona (např. pokud někdo prodá starého koně jako šestiletého). U nás toto lze řešit jako podvod v rámci trestního zákona.


3.podkovářství
ba i kontrolování podkovářů se velice mění v různých zemích. V Británii existuje zákon o povinné registraci podkovářů, který např.v USA neexistuje. Co se nás týče, byly dříve přísné zkoušky podkovářů, dnes jsou tito lidé zaměstnáni v podnicích, je však možné, že se zkoušky a registrace znovu objeví.


4.na silnici
i jezdec musí znát předpisy o silničním provozu. V Británii je zakázáno jezdit po cestách pro pěší v podnapilém stavu. Oproti tomu je dodržován starý zákon, že stroje, které mohou splašit koně nesmí jet po silnici nebo se musí zdržovat při kraji vozovky. U nás se na povozy tažené koňmi vztahují dopravní předpisy o nemotorových vozidlech, jezdci se na silnicích obvykle neobjevují.

 

 

 

 

 

 

 

Menu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

015852
horse19[1].gif