Uzdenie a sedlanie koňa

 

 

UZDENIE KOŇA
-Správne osedlať a nauzdiť koňa je nutné sa dobre naučiť, rovnako ako je treba vedieť ho odstrojiť. Koňa môžete uzdiť či sedlať buď už v stajni, alebo až po vyvedení na dvor. V tomto prípadě musí mať kôň nasadenú ohlávku aby bolo možné ho bezpečne držať. Pri nasadzovaní uzdečky sa chovejte ticho a kludne. Snažte sa udržať priatelský kontakt s koňom. Výstroj pred nasadením vždy dokladně skontrolujte.-Najskôr sa musíte presvedčit, či nánosník a podhrdelník nie sú zapnuté. Po pretiahnutí oťaže cez hlavu koni zložte ohlávku, ale nechajte ju visieť na krku. Je to dôležité,pretože v prípade potreby môžete koňa lahko pridržať.
1)Zasunutie zubadla- Lavý palec vložte koňovi do kútiku huby (zviera ju otvorí) a šetrne zasuňte zubadlo. Dajte si pozor, aby ste koňa nbuchli do zubov. Niektoré kone sú na uzdenie tak zvyknuté, že humu otvoria automaticky, ked mu pred ňu zubadlo dáte
2)Cez uši-Nátylník pretiahnite za uši tak ďaleko, aby sa nachádzaly v priestore medzi nátylníkom a čelenkou. Tento úkon robte opatrne, kôň je na uši zvlášť citlivý. Kšticu prehoďte cez čelenku
3)Upínanie remienkov-Postupne zapnite nánosník a podhrdelník. Nemôžu byť však utiahnuté príliš natesno. Pod remeňmi by malo byť možné volne zasunúť 2 prsty
-Pred zložením uzdečky na krk koňa volne poveste ohlávku. Až potom rozopnite nánosník a podhrdelník. Jednou rukou uchopte oťaže a nátylník a pretiahnite ich smerom dopredu (pred oči koňa). Kôň sám uvolní stisk zubadla, ktoré potom jednoducho vytiahnete z huby. Znovu ale dbajte na to, aby ste koňa náhodou nebuchli do zubov

SEDLANIE KOŇA

-Strmene sú vytiahnuté hore a podbrušník, na jednej strane zapnutý, je prehodený cez sedlo. Pri prenášaní sedla si ich položte na predlaktie a pevne držte, aby ste ich nepustili a tým poškodili vnútornú kostru
1)Správne nasadenie-Najprv koňa priviažte. Potom k nemu pristúpte z ľavej strany a sedlo s dečkou zdvihnite nad kohútik. Najprv sedlo posuňte do správnej polohy. Tento pohyb vždy prevádzajte po smere rastu srsti. Upevnite dečku a zkontrolujte, či leží hladko pod velkými bočnicami
2)Zapnutie podbrušníku-Podbrušník prevlieknite koňovi popod brucho a z ľavej strany ho pritiahnite Nie však príliš natesno! Medzi podbrušník a telo koňa by sa mala volne zasunúť ruka. Utiahnite podbrušník len tolko, aby udržaly sedlo. Dotiahnite ho až tesne pred jazdou. Nakoniec prsty skontrolujte, či koža neni podbrušníkom niekde pricviknutá. Túto kontrolu urobte na oboch stranách
-Pri zložení sedla sa neponáhlajte, pracujte kludne a opatrne. Sedlo ihned uložte na vyhradené miesto, aby nedošlo k jeho poškodeniu
1)Zdvihnutie strmeňov-Strmene vytiahnite smerom nahor k sedlu, aby k nemu priľahly. Potom skrz strmene pretiahnite vrchné i spodné strmeňové remene

2)Zloženie sedla-Opatrne rozopnite podbrušník, aby nebuchol koňa do nohy alebo brucha. Potom jednu ruku vložte pod prednú rázcochu a druhú pod zadnú rázcochu. Sedlo opatrne stiahnite koňovi z chrbátu smerom k zadku koňa. Podbrušník aby neprekážal, prehoďte cez sedlo

PO...

-Po nauzdení a osedlaní koňa vždy zkontrolujte správne zapnutie všetkých remeňov a prekontrolujte, či jednotlivé súčasti dokonale priliehajú k telu koňa. Pozornosť venujte i uloženiu zubadla v hube. Prípadné záhyby na nánosníku a čelenke musíte vyrovnať. Ak zistíte, že koža pod sedlom je nakrabatená (tvorí plytké záhyby), uhlaď ju. Pritom si môžete pomôcť postupným zdvihnutím nôh koňa-Kôň môže dosahovať požadovaného výkonu len vtedy, ak je dobre ustrojený. Všetka výstroj musí odpovedať jeho veľkosti a telesným proporciám. To platí zvlášť o šírke sedla. Úzke sedlo koňa dre a tlačí. Zviera je potom nekľudné a narušená je aj plynulosť jeho pohybov


Uzdečka: Je to jednoduchý druh uzdenia - Používa se pri základnom výcviku koní aj jazdcov,k bežnému jazdeniu

Uzda: Najzložitejší druh uzdenia - Páka pôsobí na koňa ostro a tým ho núti k vačšej poslušnosti a umožňuje jazdcovi koňa dôraznějšie vedenie a pôsobenie na koňa

Popis uzdečky:

Nátylník
Lícnice
Nánosník
Podbradník
Udidlo
Otěže
čelenka
Podhrdelník


Druhy nánosníkov:

Kombinovaný
Anglický
Mexický
Hanoverský

Druhy zubadiel:
Oliva
Stihlo
Páka
Hackamore
Pessoa
Déčko
Rubíkové zubadlo
Pelhelm
Thiedelman

Postup uzdenia:

Postavíme se ku koňovi z ľavej strany.Pravou rukou chytíme uzdečku v polke lícnic a do ľavej dlane položíme zubadlo.Zubadlom zatlačíme koňovi na zuby, pokial hubu neotvorí môžeme do nej vložiť palec a zubadlo zasunúť.Potom pretiahneme koňovi nátylník cez uši a urovnáme mu pod nim hrivu.Zapneme všetky remienky a koníka máme nauzdeného=))

 

 

 

Menu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

015852
horse19[1].gif