Zmysly


zmysly koní....
dozviete sa čo každý zmysel vykonáva...


Sluch
Sluch majú kone výborný a vnímajú zvuky na veľkú vzdialenosť. Ak je kôň sústredenýa započúvaný, smerujú obe uši dopredu, keď stratí záujem o pôvod zvuku, obe uši otočí dozadu. Práve preto, že výborne počuje, nemajú kone radi hluk a rámus - v stajni sa preto chováme ticho a kludne. Dostihové kone je treba zvyknúť na väčšiu hlučnosť, preto v stajni býva napr.pustené rádio. Starí chovatelia hovoria že "kôň hovorí ušami" , preto si ich všímame a podľa ich postavenia reagujeme.
Kone majú napriamené uši, keď
- sú pozorní, zvedaví
- sa zoznamujú s človekom alebo zvieraťom
- si prezerajú neznámy predmet
- sa sústreďujú na miesto doskoku, vo fáze letu a pri vlastnom doskoku
Kone majú volne uši, keď odpočívajú, sú spokojný.
Kone majú uši dozadu, keď sú podráždení či sa chystajú zaútočiť.

Kone sú veľmi citlivé na zvuk a môžu počuť vysoké a nízke tóny, ktoré ľudia nie sú schopný vnímať. Kôň automaticky nereaguje panicky na neznámy zvuk; všimne si ho a zapametá. Ak sa niečo stane v tom istom čase, ako zaznie zvuk, v budúcnosti spojí túto udalosť so zvukom. To je dôležitá zložka výcviku a učenia. Kone najú lepší sluch než ľudia. Ustajnené kone napríkladveľmi skoro rozpoznajú motor automobila svojho pána a jeho zvuk spájajú s jeho príchodom.4asto vnímajú zvuk a reagujú naň oveľa skôr než pracovníci na drore.

V mnohých krajináchje teraz populárna drezúra so sprievodnou hudbou a zdá sa, že kone ju tiež obľubujú. Sú rozjarené, vážne, pokojné alebo energické v súlade s hudbou vybranú pre ich cvičenie- Podobne ako cirkusové kone často spájajú hudbu s osobitnými pohybmi.

Pamätajte, že váš kôň je v boxe zajatcom. Vy sa môžete tešiť z rádia, ktoré vám hrá pri práci, ale uvažujte, či aj váš kôň má z toho radosť ako vy. Nikdy nenechávajte hrať rádio pocelý čas, lebo to nemusí vyhovovať vášmu koňovi.


Hmat
Koža a svaly sú na dotyk veľmi citlivé, preto s mladými koňmi a žriebätami zachádzame citlivo a opatrne, aby si napr. s čištením nespájali zlé zážitky. Zvýšenú opatrnosť vyžadujú veterinárne zákroky, kutie, ale tiež sedlanie či postrojovanie. Pri tréningu používame na mladé kone jemné pomôcky a často chválime pohladením, poplácaním. Tiež predné nohy majú kone veľmi citlivé, vďaka nim môžu v tme "skúmať" terén, nohami si vyhrabávajú v zime potravu (cítia trávnaté trsy) apod. Citlivý je tiež horný pysk, porastený hmatovými chlpami ktorými kone "prehmatávajú" potravu, predmety i človeka! Jemnými dotykmi sa mazná kobyla so žriebäťom, poprípade kobyla so žrebcom.

Zrak

Oči koňa sú ideálne pre divého zvieraťa žijúceho na rovine, živiaceho sa trávou a sú podobné očiam divožijúceho dobytka alebo antilop. Takéto zvieratá potrebujú čo možno najširšie zorné pole, aby mohli idieť potenciálnych dravcov približujúcich sa viac alebo menej zo všetkých smerov. Jeho oči sú umiestnené na bokoch hlavy, nie vpredu ako je to u dravcov. Divožijúce kone strávia pri pasení dobrých 16 hodín denne so sklonenou hlavou. Táto pozízia im unožňuje vidieť všetko dookola a pritom stále sa pásť, bez pohybu tela, ako to musia robiť ľudia, keď sa chcú pozrieť za seba. Jediným nedostatkom sú jeho štyri tenké nohy. Zrakomje teda ideálne vyzbrojený vyhnúť sa nebezpečebstvu. To je hlavná podmienka na prežitie v divej prírode, a vysvetľuje aj to, prečo nie je ľahké priblížiť sa ku koňovi vo voľnom priestranstve bez toho aby nás zbadal.


Kone vidia do strán a z velkej časti dozadu (zorné pole je asi 300), nepatrným pohybom hlavy na stranu môžu obsiahnuť pole celé. Pre divoko žijúce kone bola táto vlastnosť nutná - šelmy číhaly na každom kroku. Za hlavou je slepý uhol, na ktorý nesmieme zabúdať , keď vstupujeme do boxu alebo do stajní. Koňa najprv oslovíme, aby se nezlakol a nereagoval kopnutím (bráni sa pred šelmou pred ktorou nemôže utiecť.) Tiež zóna bezprostredne pred koňom je "mŕtva", túto nevýhodu kone nahraďujú zdviháním alebo skláňaním hlavy. Preto sa kone pred skokom snažia zdvihnúť hlavu do výšky a pozrieť sa na prekážku, aby mohli správne odhadnúť skok (obvykle to býva 2-3 cvalové skoky pred odskokom). Preto by ich v tejto chvíli nemali jazdci obmedzovat pomôckami. Lakavým dostihovým koňom sa nasaďujú masky s tienidlami, pri kočiarových koňoch sa používajú klapky. V šere a v noci vidia kone pomerne dobre, navyše sa orientujú čuchom.

Čuch, chuť
Oba zmysly sú u koní výborne vyvinuté, sú citlivé na nepríjemné pachy. Preto musíme udržiavať stajne v čistote, jazdkyne by nemali ku koňom prichádzať navoňané. Volne žijúce kone sa pohybujú proti vetru, aby včas zachytili pach nepriatela a mohli utiecť. Čuch tieť koni napovie, či je voda a potrava nezávadná - keď im "nevonia", odmietajú ju. Vzájomný pach pomôže žriebäťu nájsť matku a naopak, ak je v stáde nový kôň, musí sa s ostatnými najprv očuchať. Kone veľmi dobre vycítia aj strach človeka (potíme sa) a podľa toho se zachovajú…Tiež každú novú vec necháme koňovi ovoňať, zoznámiť sa s ňou. Kone ešte majú čuchochuťový orgán (Jacobsonov), ktorým skúmajú pach, ktorý nasali. Zdvihnú vysoko hlavu a ohrnú horný pysk - flémujú. Žrebci tak analyzujú vône kobýl, ochotných k páreniu či iné zaujímavé pachy

 

Menu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

015852
horse19[1].gif