Chody koňa

 Krok


Je to nejdôležitejší chod, najpomalší, najmenej namáha a kôň vydrží dlhšie pracovať (používá sa pri ťažkej práci napr. u chladnokrvníkov).

rýchlost koňa je v kroku 6 - 8 km.
nohosled je takmer rovnakosmerný, počujeme 4 údery kopýt.krok by mal byť čistý, živý, priestranný a istý
odchýlkami môžu byť - mimochod či kohútí krok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klus


Je to druhý chod koňa, najspoľahlivejší a najpoužívanejší na velké vzdialenosti. Trénovaný kňň vydrží asi 15 km, po oddychu v kroku môže pokračovať v kluse.

rýchlost klusu je 4m/s (15km/h). Klusáci 42 - 50 km/h - na kratšie vzdialenosti
nohosled -počujeme 2 údery kopýt 
klus rozlišujeme ťažký, stredný (ľahký) a plný (predĺžený).

Práca v kluse

 Klus "Ľahký"
- jazdec koňa pozbiera na oťaž a zľahka poženie holeňou. Dosadá na vonkajšiu prednú nohu, vysadanie je nenásilné, pružné, nie príliš vysoké a toporné, rovno neprepadáme dopredu.
Klus "Ťažký"
- kôň spomalí chod, neponáhla sa, s ľahkým prilnutím, koňa poháňame sedom a holeňou, nevysadáme.Trup je priamy, uvolnený v bedrách. Koňa nerušíme oťažami v hube.
Klus "Predĺžený"
- jazdíme v pokročilom základnom výcviku na dlhých stenách jazdiarne v predĺženom držaní a s ľahkým prilnutím.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cval


Dal by sa definovať ako rada skokov pravidelne sa opakujúcich. Je to najrychlejší a nejnamáhavejší chod. Skoky sú vyvoláné silnou akciou zadných končatín, ktoré chrbátovým svalstvom nadnesú predok.

rýchlosť v teréne je až 30 km/h. Plnokrvníci na dráhe bežia rýchlosťou až 60 km/h (na kratší úsek).
nohosled - ak začíná ľavá zadná, pokračuje pravá zadná a ľavá předná a konečne pravá prední (kôň cvála vpravo). ak začína pravá zadná a končí ľavá predná (kôň cvála vľavo).


pri priamom pohybe je koňovi jedno, na ktorú nohu cvála. Naopak však na obvode kruhu alebo v zatáčke musí byť "výkonnou" nohou noha vnútorná, tj. že vpravo musí kôň cválať na pravú nohu, vľavo na nohu ľavú. Výraz "kôň ide na zlú nohu" znamená, že kôň cvála vpravo na ľavú nohu. Ak použijeme výraz "kôň križuje" znamená to, že predná časť cvála napríklad na pravú nohu a zadná cvála na lavú nohu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trysk


Je to najrychlejší chod koňa.

nohosled - počujeme údery vštkých štyroch končatín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chody
Kůň má čtyři přirozené chody, a to krok, klus, cval a trysk a čtyři specializované (druhy mimochodu)-pace (krok, chod), stepping , slow gait (pomalý krok), rack


1.přirozené:

1.krok- pochodová chůze, při níž následují jedna druhou v tomto pořadí : levá
zadní, levá přední, pravá přední, pravá přední, levá přední, pravá zadní,
pravá přední a levá zadní. Tyto údery musí být pravidelné a přesně
rozlišitelné, jinak se krok označuje jako drobený.
-krok se dále dělí do kategorií : střední krok,zkrácený krok,
prodloužený krok a volný krok.

2.klus- je dvoufázový krok, při němž kůň klade na zem současně dvě
úhlopříčné nohy. Před dopadem jednoho páru se druhý se druhý již
odráží. Slyšet jsou pouze dva údery, a to při dopadu levé zadní a
pravé přední a při dopadu opačné diagonály, které jsou odděleny
momentem vznosu.

3.cval- je třífázový chod. Pokud kůň vykračuje levou zadní, je sled
následující: 1.levá zadní, 2.levá diagonála (levá přední a pravá
zadní), 3. pravá přední (tzv. vedoucí noha)
kontracval:druh cvalu, využívající se při vrcholném drezurním výcviku
(cvičení rovnováhy)

4.trysk -je obvykle čtyřfázový chod, ale sled se mění podle rychlosti. Během trysku nemá kůň nikdy více než dvě končetiny na zemi, většinou má na zemi jen jednu. Během posunu vpřed se všechny nohy odrážejí od půdy a kůň je tzv. v lehu. Nohy se mohou zvedat ve dvou pořadích
1.levá přední, pravá přední, levá zadní, pravá zadní.
2.pravá přední, levá přední, pravá zadní, levá zadní.


2.specializované:
tyto chody jsou založeny na mimochodu a zvláštní variace přirozeného mimochodu se vyskytují převážně u amerických koní. Výjimkou je např. islandský pony nebo některá ruské plemena, což jsou přirození mimochodníci. Mimochodem není v Evropě běžný, kromě dostihů v zápřeži. Byl vysoce oceňován v 16.století.
1. tolt-specializovaný čtyřdobý rychlý, islandští koně jej užívají při rychlém překonávání ornice


2.walk- krok ve westernovém stylu, jenž musí být klidný, čistý a pravidelný

jog-klidný, uvolněný klus, ale kůň musí být dostatečně aktivní

lope-klidný, krátký cval složený ze souvislé řady skoků pravidelně se
opakujících

trot-rychlejší klus v terénu používaný kovboji při rychlém přemisťování na
vzdálenější místa, neboť je pro koně méně namáhavý než lope

rollblack- kůň přicválá, otočí se o 180° a okamžitě odcválá; rychlost je zde
důležitý artikl

spin- kůň se rychle otáčí dokola, přičemž vnitřní zadní zůstává a otočí se na
místě a vnější zadní noha jde aktivně vpřed

amble-laterární chod podobný mimochodu, ale pomalejší a trhanějším rytmem, což z něj dělá čtyřdobý chod

rack- pružný, rychlý chod se silně ohnutými a zdviženými koleny, z toho důvodu je pro koně velmi únavný a extrémní pohyb nohou zatěžuje
přední pár a způsobuje silné otřesy, proto je vhodný jen na krátké vzdálenosti či na měkké půdě.

 

*obrázky sú z knihy Kone a žriebätá

Menu

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

015852
horse19[1].gif