Platby Obci Čistá u Horek a jí zřízeným organizacím

Protože jsme byli často napadáni, že zneužíváme ("Nic neplatíte!") Obec Čistá u Horek, zveřejňujeme zde od prosince 2013 veškeré platby, které Obci Čistá u Horek  a jejím organizacím hradíme:

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021

 

 

 2022

10.1. 2022 nájemné za Spolkový dům 1.000,- Kč
                  poplatek za odpad za SD 420,- Kč
                  nájemné za volejbal v sokolovně 2.000,- Kč
                  nájemné za prostory pro Floriánek 1.000,- Kč
                  příspěvek na likvidaci odpadních vod ze SD 500,- Kč

12.1.2022 příspěvek na energie v sokolovně (ČiPřiDO)  500,- Kč

9.5.2022   příspěvek na jarní odvozy železného šrotu 450,- Kč

8.6.2022 uhrazeny škole PHM do 4.6.2022 zapůjčeného Fordu 331,- Kč

13.6.2022 příspěvek na PHM do zásahového automobilu využitého ve dnech 3. a 5. června 2022                                                                                                                 1.200,- Kč 

10.9.2022 zakoupeny do školního Fordu PHM za cestu do Čisté u Litomyšle    2.500,- Kč

30.9.2022 příspěvek na PHM při sběru železného šrotu             280,- Kč

11.10.2022 příspěvek obci na zápůjčky mobiliáře od DSO Jilemnicko a pronájem mobilních toalet na akci Den s hasiči 17.9.2022                                                       6.026,- Kč

 

 

V roce 2022 prozatím uhrazeno               15.707,- Kč

 

 

 

 

 

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav

Návštěvnost stránek

078076