Platby Obci Čistá u Horek

Protože jsme byli často napadáni, že zneužíváme ("Nic neplatíte!") Obec Čistá u Horek, zveřejňujeme zde od prosince 2013 veškeré platby, které Obci Čistá u Horek hradíme:

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

 2017

 2. ledna - nájemné za Spolkový dům                                                                  1.000,- Kč

                - příspěvek na likvidaci odpadních vod ze SD                                        500,- Kč

4. ledna - nájemné za volejbaly v roce 2017                                                       2.000,- Kč

                 - poplatek za odpad ze Spolkového domu                                              420,- Kč

                 - nájemné za uskladnění mobiliáře a kulis Floriánku                         1.000,- Kč

16. února - příspěvek škole za elektřinu spotřebovanou ve Spol. domě          2.220,- Kč

21. února - nájemné za sokolovnu při bálu                                                            5.977,- Kč

27. března - příspěvek na naftu (odvoz železa)                                                        350,- Kč

2. května  -  dar škole - úhrada jedné sady kontejnerů na tříděný odpad               1.580,- Kč

                 - za kopírování materiálů                                                                             220,- Kč

                 - příspěvek na kontejner při svozu železa                                                100,- Kč

                 - příspěvek na energie za Pohár                                                                500,- Kč

4. května - příspěvek škole za elektřinu spotřebovanou ve Spol.domě              1.268,- Kč

26. května - úhrada vodného za Spolkový dům                                                          903,- Kč

11. července - příspěvek škole  za elektřinu  spotřebovanou ve Spol. domě                    1.192,- Kč

27. července - dar obci na pořízení evakuačního stanu pro hasičskou jednotku    10.000,- Kč

16. srpna - úhrada nájemného za používání sokolovny pro tréninky                                2.600,- Kč

4. září - úhrada příspěvku na naftu (odvoz železa)                                                               400,- Kč

10. října - úhrada příspěvku na naftu (odvoz železa)                                                             350,- Kč

17. října - příspěvek škole za spotřebovanou elektřinu ve Spolk. domě                              1.596,- Kč

20. října - úhrada zálohy vodného za Spolkový dům                                                              210,- Kč

24. října - příspěvek škole za energie při přípravě občerstvení na RfCH                               400,- Kč

24. října - úhrada nájemného za zkušebnu ČiPřiDO v sokolovně                                         3.000,- Kč

14.prosince - příspěvek obci za proškolení dvou řidičů, referentů                                            300,- Kč

14. prosince - příspěvek škole za spotřebovanou elektřinu ve Spolk. domě                            900,- Kč

 

V roce 2017 prozatím uhrazeno                         38. 986,- Kč

 

 

 

 

 

17. 12. Daniel

Zítra: Miloslav

www.ciprido.estranky.cz 

 

Návštěvnost stránek

067823