Platby Obci Čistá u Horek

Protože jsme byli často napadáni, že zneužíváme ("Nic neplatíte!") Obec Čistá u Horek, zveřejňujeme zde od prosince 2013 veškeré platby, které Obci Čistá u Horek hradíme:

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

 2018

 2. ledna - nájemné za Spolkový dům                                                                  1.000,- Kč

                - příspěvek na likvidaci odpadních vod ze SD                                        500,- Kč

              - nájemné za volejbaly v roce 2017                                                       2.000,- Kč

                 - poplatek za odpad ze Spolkového domu                                              420,- Kč

                 - nájemné za uskladnění mobiliáře a kulis Floriánku                         1.000,- Kč

19. února - za kopírování materiálů k plesu                                                           762,- Kč

                - za nájemné, elektřinu a režii v sokolovně za ples                             5.978,- Kč

9. dubna - příspěvek škole za spotřebovanou elektřinu ve Spolkovém domě    2.672,- Kč

23.dubna - za dopravu železného šrotu                                                             450,- Kč

24. dubna - nákup propagačních předmětů od obce na Pohár                         5.460,- Kč

2. května - příspěvek obci na energie a úklid za 30.4. a 1.5.2018                     1.000,- Kč

7.května - za dopravu železného šrotu                                                                  350,- Kč

11. května - za vodné ve Spolkovém domě                                                              63,- Kč 

23. května - kopírování plakátů ČiPřiDO                                                                   100,- Kč

 21. června byla zakoupena nafta za cestu do Čisté                                            1.000,- Kč

24. srpna - příspěvek škole za spotřebovanou elektřinu ve Spolkovém domě    3.104,- Kč

22. října - nájemné za zkušebnu ČiPřiDO v sokolovně                                                3.000,- Kč

20. listopadu - příspěvek škole za spotřebovanou elektřinu ve Spolkovém domě      2.608,- Kč

V roce 2018 prozatím uhrazeno                        31.467,- Kč

 

 

 

 

 

17. 12. Daniel

Zítra: Miloslav

www.ciprido.estranky.cz 

 

Návštěvnost stránek

070395