Platby Obci Čistá u Horek a jí zřízeným organizacím

Protože jsme byli často napadáni, že zneužíváme ("Nic neplatíte!") Obec Čistá u Horek, zveřejňujeme zde od prosince 2013 veškeré platby, které Obci Čistá u Horek  a jejím organizacím hradíme:

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021

2024

22.1.2024         nájemné za Spolkový dům                                     1.000,- Kč

                         poplatek za odpadní vody ze SD                             500,- Kč

                         nájemné za volejbal v sokolovně                          4.000,- Kč

                        poplatek za odpad Obci                                            600,- Kč

                        nájemné za zázemí Floriánku                                1.000,- Kč

                        nájemné za sokolovnu za karneval                        2.500,- Kč

 26.                       nájemné za sokolovnu při bálu

                        kopírování materiálů na bál

2.5.2024         příspěvek na elektřinu za čarodějnice a Pohár            1.000,- Kč

20.5.2024       vodné za Spolkový dům                                               1.102,- Kč

Obci a PO  zatím v roce 2024 uhrazeno:            9.600,- Kč

 

 2023

24.1.2023 nájemné za Spolkový dům                                                       1.000,- Kč

                 poplatek za odpadní vody ze Spolkového domu                         500,- Kč

                 nájemné za volejbal v sokolovně                                              4.000,- Kč

                 poplatek za odpad Obci                                                               600,- Kč

                 nájemné za sokolovnu při karnevalu Floriánku                         2.000,- Kč

                  nájemné za zázemí Floriánku                                                  1.000,- Kč

28.2.2023  nájemné a elektřina za Hasičský bál v sokolovně                    7.199,- Kč

                  za kopírování materiálů k bálu                                                 1.100,- Kč

                                                                           Obci zatím zaplaceno  17.399,- Kč

 

 

 2022

10.1. 2022 nájemné za Spolkový dům 1.000,- Kč
                  poplatek za odpad za SD 420,- Kč
                  nájemné za volejbal v sokolovně 2.000,- Kč
                  nájemné za prostory pro Floriánek 1.000,- Kč
                  příspěvek na likvidaci odpadních vod ze SD 500,- Kč

12.1.2022 příspěvek na energie v sokolovně (ČiPřiDO)  500,- Kč

9.5.2022   příspěvek na jarní odvozy železného šrotu 450,- Kč

8.6.2022 uhrazeny škole PHM do 4.6.2022 zapůjčeného Fordu 331,- Kč

13.6.2022 příspěvek na PHM do zásahového automobilu využitého ve dnech 3. a 5. června 2022                                                                                                                 1.200,- Kč 

10.9.2022 zakoupeny do školního Fordu PHM za cestu do Čisté u Litomyšle    2.500,- Kč

30.9.2022 příspěvek na PHM při sběru železného šrotu             280,- Kč

11.10.2022 příspěvek obci na zápůjčky mobiliáře od DSO Jilemnicko a pronájem mobilních toalet na akci Den s hasiči 17.9.2022                                                       6.026,- Kč

28.11.2022 zakoupeny PHM do školního Fordu za dopravu na okrskovou schůzi     810,- Kč

 

 

V roce 2022 prozatím uhrazeno            16.517,- Kč

 

 

 

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Návštěvnost stránek

079806