Platby Obci Čistá u Horek

Protože jsme byli často napadáni, že zneužíváme ("Nic neplatíte!") Obec Čistá u Horek, zveřejňujeme zde od prosince 2013 veškeré platby, které Obci Čistá u Horek hradíme:

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

 

 2019

 2. ledna - nájemné za Spolkový dům                                                                  1.000,- Kč

                - příspěvek na likvidaci odpadních vod ze SD                                        500,- Kč

              - nájemné za volejbaly v roce 2017                                                       2.000,- Kč

                 - poplatek za odpad ze Spolkového domu                                              420,- Kč

7. ledna - nájemné za prostory pro mobiliář Floriánku                                          1.000,- Kč

29. ledna - příspěvek na elektřinu za dětský karneval v sokolovně                          800,- Kč

21.února 2019 - příspěvek za elektřinu škole za SD                                                1.756,- Kč

25. února  - nájemné a režie za sokolovnu při bálu                                               5.873,- Kč

                  - kopírování materiálů pro bál (losy, plakáty...)                                       930,- Kč

29.3.2019 - příspěvek na PHM do Gazelly (brigáda v lese)                                    400,- Kč

30.4.2019 - nákup propagačních předmětů od Obce                                           4.760,31 Kč

2.5.2019 - příspěvek na PHM do Gazelly (odvoz železného šrotu)                        510,- Kč

              -příspěvek na energie a úklid v čp. 152 při akcích (Pohár)                        500,- Kč

               - kopírování podkladů k soutěži                                                                 200,- Kč

              - zápůjčka kalovky a kabeláže (Pohár)                                                        500,- Kč

21.5.2019 - vodné za Spolkový dům                                                                         483,- Kč

25.6.2019 - příspěvek na Oslavy                                                                              5.000,- Kč

 

 

V roce 2019 prozatím uhrazeno                    26.423,31 Kč

 

 

 

 

 

26. 8. Luděk

Zítra: Otakar

www.ciprido.estranky.cz 

 

Návštěvnost stránek

072680