Jakpak je dnes u nás doma...

aneb "skorodeník  čisteckých hasičů

4. února vyhlásil KOPIS jednotce opět poplach. tentokrát šlo o technickou pomoc u naší známe seniorky, kterážto upadla a nemohla vstát. Výjezd to byl poněkud problematický. V poplachové SMS nebylo udání místa. Spojení radiostanicí z auta také nebylo možné. Přes všechny nepříjemnosti jsme vyjeli 1+4. Cestou jsme nabrali dva příslušníky HZS, protože jejich CAS se na místo raději nepokusila dostat. Pak už rutina. Vylomení zámku, zvednutí paní, instalace nového zámku a odjezd zpět na základnu....

**********************

2. dubna 2023 zajel velitel s Masterem na STK na Kumburském Újezdě. Auto prošlo, ale byli jsme upozorněni na nějaké nešvary, které je potřeba řešit, nebo ne, pokud zvolíme cestu pořízení jiného vozu......

*********************************

Ve středu 1. dubna pořádal Kulturní výbor obce ve Spolkovém domě setkání seniorů. naše děvčata se tradičně postarala o chutné občerstvení. Protože bylo potřeba připravit Mastera na TK, vzal si ho do péče odpoledne br. Pavel Bjelka. Hlavně šlo o doplastování nástupního schůdku, který musíme vždy obnažit, aby se technik dostal k náhradnímu vyraženému VIN kódu...

**************************

31. ledna se v Semilech konalo Shromáždění starostů SDH okresu Semily. Zajistili jsme našim masterem dopravu pro zástupce našeho sboru, Nedaříže, Levínské Olešnice, Žďáru, Studence, Zálesní Lhoty, Martinic a Kruhu. Odřídil velitel jako člen VV OSH. takže auto bylo úplně plné... Na jednání byl řešen rozpočet a plán práce na rok 2023 na úrovni OSH Semily. Velitel připomněl nesplněnou část usnesení Shromáždění starostů z července 2022, kdy měl být odeslán otevřený dopis jako výraz naší nelibosti s postupem ústředí SH ČMS ve věci zvýšení odvodů členských příspěvků.

*********************

V pondělí 30. ledna vyhlásil KOPIS v 7:35 jednotce poplach na lesní požár. Sjelo se nás v hasičárně pět, ale výjezd byl ve vratech hasičárny odvolán. Lesníci pálili klest na konci obce a nějaký iniciativní občan to z auta nahlásil. Než se povedlo ověřit povolení pálení, tak jsme byli už venku z hasičárny....  No, tak alespoň prověření naší akceschopnosti....

V pondělí večer jsme se sešli v hasičárně. Byla původně plánována zkouška agregátů, ale nepříznivé počasí, kdy venku sněžilo, tuto činnost o týden posunulo. Matyáš si alespoň odzkoušel motorovou pilu. Pak jsme se přesunuli do Spolkového domu na tradiční pondělní hodnocení a plánování našich aktivit. Velitel s Kamilou odeslali vyplněné roční hlášení o činnosti a provedli úpravy v evidenci členů- zapsali jsme naše sportovce.

*********************************

28. ledna se v Roztokách konala VVH tamního hasičského sboru. Velitel zajistil ještě dopravu delegace z Levínské Olešnice. Na jednání pak přednesl zdravici a poděkování za účast na akci s Holanďany s parní stříkačkou v září loňského roku u nás v Čisté.

Navečer se konala VVH také v sousední Dolní Kalné. Vyslali jsme Adama a Luboše. Za sbor přednesena zdravice.

Večer od 19:00 hodin jsme se sešli ve Spolkovém domě na výborové schůzi. Lehce jsme zhodnotili období od VVH dosud. Aktivit bylo opět hodně a většina se povedla. pak jsme plánovali akce budoucí, především Hasičský bál a mariášový turnaj. Bál bude 25. února a Mariáš 11. března.

*****************************************

Ford v trutnovském servise27. ledna dojel Pavel Crha s Láďou Jiřičkou do Trutnova do Forda pro zásahové auto. Ukázalo se, že problém nebyl v autě, ale v dobíjecím zdroji, který byl slabý a nedobíjel, či spíše vybíjel akumulátory DA. Ve Fordu jsou totiž neustále nabíjeny vysílačky, svítilny, tablet a telefon, což dosavadní zdroj nemohl pobrat.....  Koupili jsme tedy nový, podstatně silnější dobíječ a už by měl být pokoj. Od pátečního večera pak byla jednotka opět akceschopná.....

****************************************

26. ledna byla další schůzka mladých hasičů. Opět jsme se sešli v sokolovně. Ale zaúřadovala marodka a bylo nás jen pár. Hráli jsme fotbálek a cvičili na kruhách, což se všem moc líbilo.....

Také proběhla příprava volební místnosti pro II. kolo voleb prezidenta a příprava občerstvení pro volební komisi.

*******************************

V pondělí 23. ledna ráno odvezli Pavel Crha a Láďa Jiřička zásahového Forda do Trutnova na servis, protože je třeba řešit problém s elektrikou. Nahlášeno na KOPIS, jednotka se tím stala neakceschopnou.....

Večer jsme se sešli ve Spolkovém domě. Domluvili jsme konání výborové schůze a další akce, které nás v dohledné době čekají. Péče o kotel odpadla, neb topíme plně na tepelná čerpadla školy....

******************************

IMG-20230122-WA0002.jpgIMG-20230122-WA0004.jpgZávěr tohoto týdne byl ve znamení finišujících příprav na dětská karneval, který uspořádal náš divadelní soubor Floriánek. Řada z nás se zapojila do příprav, organizace i vlastního programu. Karneval se uskutečnil v sobotu 21. ledna a těšil se velké návštěvnosti. Soutěžních kartiček bylo vydáno více než 160, a odhad návštěvnosti činil 250 - 300 lidí!  Moc povedená akce :)

IMG-20230122-WA0009.jpg

********************************

19. ledna se schůzka hasičské omladiny konala v sokolovně. Chodíme sem na zimní přípravu. Tentokrát jsme se věnovali běhu se spojováním hadic e a tolik oblíbené vybíjené každý proti každému....

IMG_20230119_162702.jpg

 

17. ledna se velitel za náš sbor zúčastnil Valné hromady MAS Přiďte pobejt! Jilemnice. Jsme řádnými členy tohoto spolku a své povinnosti z toho plynoucí si zodpovědně plníme. ...

******************************

V pondělí 16. ledna přešel Spolkový dům na vytápění teplem vyrobeným školními tepelnými čerpadly. Ve spolupráci s instalatérem Michalem Purmem ml. jsme oživili měření a radiátory Spolkového domu začala ohřívat teplá voda přivedení ze školy. Fakticky tím byl završen projekt propojení otopných soustav čistecké školy a Spolkového domu. Projekt předkládala a realizuje čistecká škola. Aktuálně je v hodnocení na SZiF Hradec Králové a usiluje o dotační podporu z PRV. Celkové náklady činí 95.957,- Kč a náš sbor se bude podílet příspěvkem na vlastní podíl školy k dotačním prostředkům.

Večer jsme se sešli v hasičské zbrojnici. Přišli i noví členové jednotky Matyáš Militký a Lukáš Jiřička. Kluci si vyzkoušeli zásahové oblečení, abychom jim mohli zajistit vlastní vybavení. Naši jednotku opustil koncem roku Marek Halama. Vrátil veškerou výstroj a ta sedí Matyášovi včetně neprořezných kalhot. Jsme rádi, protože Matyáš má civilní papíry na motorovou pilu a chceme jej jako nového pilaře do jednotky. U obou kluků věříme, že vytrvají a budou naší oporou při zásazích i další činnosti. Navíc nám značně snížili věkový průměr :).      V řešení máme dále vyslání Pavla Crhy na velitelský kurs do Bílých Poličan....

Pak jsme se přesunuli do Spolkového domu. Tady Vašek Jiřička doplnil na radiátor ve vstupní chodbě termohlavici. Dosud zde nebyla a radiátor nešel spolehlivě ovládat. Vašek pak začal pracovat na výměně štítu u kliky do kotelny. Kamila začala s úklidem zázemí - box po uhlí byl  vysát naším průmyslovým vysavačem a chtěli bychom následně provést v kotelně nějaké důležité organizační změny. Ale to až někdy v příštích týdnech.    Pak jsme ještě plánovali účasti na blížících se akcích, byl domluven termín výborovky a pracujeme na přípravách plesu. Starosta sboru přinesl obálku s přístupy do Datové schránky. I náš sbor tak už máto toto komunikační spojení také zřízeno...

************************

15. ledna jsme odstavili automatický kotel ve Spolkovém domě a nechali zchladnout otopnou soustavu.

******************************

V pátek 13. a v sobotu 14. ledna probíhaly ve Spolkovém domě prezidentské volby - první kolo. Pro volební komisi jsme zajistili sami, nebo v kooperaci s dalšími dodavateli nejen zázemí volební místnosti, ale také občerstvení a poskytli jsme naše IT vybavení.

*********************************

V pátek 13. ledna velitel navštívil slavnostní jednání VVH SDH v Levínské Olešnici, kde za náš sbor přednesl zdravici.

**************************************

Během tohoto týdne velitel dokončil administrativu kolem třetí fáze projektu neformálního vzdělávání. na projekt máme velmi pěknou dotaci z MŠMT, kterou zúřadovává MAS Přiďte pobejt. manažerkám MAS moc děkujeme za pomoc a trpělivost. Do poloviny roku 2023 bude projekt snad úspěšně zakončen. Díky němu významně posilují sborové finance (tentokrát o více než 30.000,- Kč) a můžeme realizovat aktivity pro děti a kolem nich. V loňském roce například bylo pořízeno oblečení na soutěže a reprezentaci sboru apod.

********************************

IMG_20230112_163443.jpg12. ledna proběhla schůzka mladých hasičů. Tentokrát jsme se sešli v sokolovně. Nejprve jsme děti rozdělili a proběhlo přetahování silným lanem. Pro děti jsme pak připravili překážkovou dráhu, kterou kolem sálu několikrát na čas absolvovaly. Užili jsme při tom spoustu legrace a smíchu stejně jako u závěrečné vybíjené každý proti každému......

****************************

Ve středu 11. ledna děvčata uklidila sál SD a velitel připravil zázemí pro prezidentské volby..

**************************************

V pondělí 9. ledna jsme se večer sešli v hasičárně. Naším hlavním úkolem bylo dohodnout termín školení strojníků v Bílých Poličanech. Následoval převoz materiálu z obecního úřadu do Spolkového domu, protože je třeba zajistit volební místnost. Ve Spolkovém domě byl obstarán kotel a pak jsme opět řešili blížící se akce. Zjistili jsme opět stejný problém s elektroinstalací zásahového Forda. Vozidlo objednáno na servis na pondělí 23. ledna.

**************************

8. ledna odpoledne odvezl Láďa obě tříkrálové pokladničky do Studence do místní Farní Charity, která sbírku zaštiťuje. Teď čekáme na sdělení, kolik jsme vyzpívali.... 

***********************************

IMG_20230107_123356.jpgV sobotu 7. ledna ráno se v sokolovně sešli Kamila Stehlíková, Jakub Lejdar a Láďa Jiřička. Po vystrojení vyrazili na Tříkrálovou sbírku do horní části vesnice. Proti včerejšku panovalo až neuvěřitelně hezké počasí, dokonce občas vysvitlo sluníčko. Vesnicí zněla tříkrálová koleda a skupinka měla navíc hudební doprovod díky Jakubově harmonice. Chodilo se od půl deváté a poslední dům jsme navštívili přesně v jednu hodinu po poledni.

 

                                          **********************************

IMG_20230106_143412.jpgV pátek 6. ledna odpoledne se Anička Lejdarová, Eliška Dušičková a Aneta Junková sešly v hasičárně, kde se převlékly do kostýmů a v doprovodu Ládi vyrazily na Tříkrálovou sbírku. Jejich rajónem byla dolní část Čisté. Věnovaly se tomu opravdu obětavě a pečlivě. Během odpoledne a podvečera několikrát totiž dost pršelo a byla zima. Děcka se sbírkou končila ve 20. hodin opět v hasičárně. Je skvělé, že se nám omladina zapojuje do charitativních akcí.... Děkujeme.

******************************************

5. ledna zajistil velitel naším Masterem dopravu dětí ze školy na plavání v Nové Pace.  Odpoledne pak byl hasičský kroužek. Sešli jsme se ve Spolkovém domě. Schůzku jsme věnovali sledování videí z produkce MiPaSt, což je naše filmové studio. Anička, Eliška a Anetka navíc s Kamčou navštívily garderobierovnu Floriánku, aby si vybraly oblečení na zítřejší Tříkrálovou sbírku....

*******************************

2. ledna jsme se sešli ve Spolkovém domě. Byl zabezpečen kotel a pak jsme řešili přípravu karnevalu, plesu a vyslání našich delegací na VVH k hasičům v okolí.

******************************

V neděli 1. ledna 2023 jsme se odpoledne sešli u Spolkového domu, protože bylo potřeba uklidit po včerejší akci. Nejvíc práce nám dalo odklidit z louky pozůstatky po ohňostroji. Spojenými silami Martiny, Kamily a Ládi se to nakonec podařilo. Děkujeme ještě jednou paní Bertě Noskové, že umožnila odstřelit ohňostroj ze svého pozemku..... Pak jsme ještě uklidili školní dvůr a školní zahradu, aby po nás zůstalo čisto :)

*************************************** 

IMG_20221231_155659.jpgIMG_20221231_163754.jpg31. prosince jsme uspořádali po koronavirové přestávce opět Silvestřík. Přestože byl oficiální začátek oznámen na druhou hodinu odpolední, začal program skoro o hodinu později, protože tak to už na této akci chodí, neb v době začátku u školy nebyla kromě organizátorů ani noha.... Pak ale pár lidí dorazilo a Romanovy soutěže opět rozzářily oči dětí, pro které byly připraveny hezké a i chutné  dárečky.... No pak už bylo pět hodina a přes mírné technické problémy se nakonec podařilo odstřelit závěrečný ohňostroj. Pak už jsme si jen popřáli hlavně hodně zdraví a zase jeden rok je za námi....

 

*****************

 

V úterý 27. prosince odpoledne uspořádala volejbalová sekce v čistecké sokolovně MIXER, čili turnaj náhodně nalosovaných týmů ve volejbalu. Bylo to příjemné zpestření vánoc.....

********************************

26. prosince jsme se sešli na kafi ve Spolkovém domě. bylo nás poskrovnu, tak jsme jen probrali vánoční události, naplánovali Silvestřík a šli domů.....

*****************************

V pátek 23. prosince velitel a Vašek Jiřička přivezli našeho Mastera z opravy zpět do zbrojnice.

***********************************

20. prosince velitel s Vaškem Jiřičkou odvezli Mastera opět Honzovi Brádlemu na Horka do servisu, protože se blokuje při brždění pravé přední kolo...

**************************************

V pondělí 19. prosince jsme původně plánovali takovou "malou vánoční besídku". Ale nakonec bylo vše jinak. Kolem druhé hodiny odpoledne havárie na VN odstřihla naši obec od elektrické energie. Ve Spolkovém domě se uskutečnilo při svíčkách a v bundách poslední letošní zasedání obecního zastupitelstva. A pomalu jsme chystali nasazení elektrocentrály k nouzovému zásobování vodou. Naštěstí se podařilo energetikům havárii opravit a před osmou hodinou večerní byla dodávka elektřiny obnovena. Besídka byla odložena ne neurčito....  ČiPřiDO navečer za použití elektrocentrály zkoušelo svou novou zvučící technologii. pak už i s obvyklým proudem :).

*************************************

Ve čtvrtek 15. prosince jsme ve Spolkovém domě uspořádali "výročku" našich mladých hasičů. Děcka shlédla prezentaci o činnosti v uplynulém roce, pochutnala si na připraveném občerstvení a pak už se bavila při projekcích písniček a klipů. Naše ženy připravily párky v rohlíku, sladké muffiny a další pochutiny. Pro děti to bylo určitě mnohem příjemnější, než prosedět klasickou valnou hromadu s dospělými členy sboru.. Protože máme Mastera opět mimo provoz, půjčili jsme si k rozvozu děcek školního Forda. Děkujeme.

***************************

IMG_20221212_191836.jpgV pondělí 12. prosince provedli strojníci v hasičárně zazimování techniky. Byl namixován fridex a nality směsi do chladičů vodou chlazených agregátů. Byly dolity také ostřikovače v obou autech.  Ve Spolkáči pak proběhly servisní úkony a nakonec došlo po dlouhé době i na šipky....

 

*********************************

IMG_20221208_173742.jpgVe čtvrtek 8. prosince proběhla schůzka mladých hasičů ve Spolkovém domě. Hráli jsme foukaný fotbal a debatovali o zimních aktivitách. Ze servisu jsme přivezli spolkového Mastera a velitel provedl dotankování PHM do tohoto vozidla. V garáži jsme ještě auto raději připojili na nabíječku, aby byl oživen akumulátor. Přece jen auto delší dobu stálo venku u servisu....

********************

IMG_20221207_150215.jpg

7. prosince v poledne proběhla pravidelná zkouška sirén. JSVV zafungoval bez problémů, ale rotační siréna na hasičárně vyrazila pojistky. Asi je zamrzlá....

Odpoledne v 15:00 hodin drželi hasiči ze zásahové jednotky pietní minutu ticha před vyjetou technikou na památku dobrovolného hasiče, který zahynul při zásahu v Novém Boru. Čest jeho památce.

 

**************************************

V úterý 6. prosince se velitel účastnil jednání VV OSH Semily. Využili jsme této cesty a provedli odhlášení 23 našich členů, kteří sbor k 31.12.2022 opouští. Mnozí bohužel kvůli zvýšení členských příspěvků.....

*************************

5. prosince jsme se sešli v hasičárně. Proběhly pravidelné zkoušky agregátů, byly doplněny PHM a naplánováno zazimování techniky. Potom jsme se přestěhovali do Spolkového. tady klasický průběh pondělních údržbářských prací. Velitel s jednatelkou stvořili soupis členů k odhlášení členů, kteří sbor opouští.

***********************************

V neděli 4. prosince jsme pomohli Obce. Bylo třeba silných paží, aby se naložil sypač na kontejner obecního autíčka. Zapojilo se osm členů sboru a jedna mladá hasička.....

********************************

Ve čtvrtek 1. prosince jsme museli zrušit schůzku mladých hasičů, protože všichni vedoucí byli zaneprázdněni jinými aktivitami. Ve Spolkovém domě proběhlo navečer setkání představitelů okolních obcí. Naše hasičky zajistily na tomto setkání chutné občerstvení.....

**************

29. listopadu jsme odvezli spolkový Renault do servisu k Janu Brádlemu na Horka. Konečně dochází na opravu palivového čerpadla....

***********************
IMG_20221128_192538.jpg28. listopadu jsme ve Spolkovém domě měli navečer školení členů zásahové jednotky. Velitel školil některá z povinných témat letošního roku. Na jeho školení navázal Václav Řeháček školením řidičů. Školili se řidiči Obce, hasičské jednotky a našeho sboru. Máme zase na rok splněno....

******************

27. listopadu se v Čisté konalo posezení pro seniory v sokolovně. Vypomohli jsme zápůjčkou nějakého materiálu a naše děvčata upekla sladké pohoštění., které moc chutnalo.....

***********************

26. listopadu jsme měli výroční valnou hromadu našeho hasičského sboru. Konala se ve Spolkovém domě. Výbor rozhodl, že bude opět bez dětí, které budou mít svou VVH před vánocemi. Sešla se zhruba polovina členské základny a přijely delegace sborů ze Studence, Bukoviny a Nedaříže. Valnou hromadu zahájil příchod praporu a státní hymna. Jednání vedl starosta sboru, br. Jiří Stránský. Proběhla prezentace roční činnosti přednesená jednatelkou, velitelem a hospodářkou sboru. Bylo odhlasováno zvýšení členských příspěvků, schváleno hospodaření sboru, plán práce a naše kuchařky obdržely drobnou pozornost. Pak jsme si ještě poseděli a povídali, někteří dlouho přes půlnoc....

************************

25. listopadu se naše delegace zúčastnila VVH SDH Studenec. velitel přednesl krátkou zdravici.

******************************

24. listopadu jsme měli hasičský Koužek ve Spolkovém domě. V rámci kroužku jsme se byli podívat vedle ve škole na předvánočních trzích. Potom jsme si ještě pochutnali na perníku a hráli stmelovací hry. 

*************************************

V pondělí 21. listopadu jsme se sešli v hasičárně, kde proběhly pravidelné činnosti na drobné údržbě. Pak jsme se přesunuli do Spolkového domu. tady týdenní servis kotle apod. Velitel, jednatelka a hospodářka zkusili projekci prezentace na VVH a domlouvali jsme další věci kolem přípravy této akce.

**********************

Ve středu 16. listopadu zajistil velitel provedení TK na stanici v Nové Pace. cestou domů pak byly doplněny PHM. Auto je tak od středy opět zařazeno do výjezdu......

IMG_20221116_084231.jpgIMG_20221116_095650.jpgIMG_20221116_090519.jpg

**************************

15. listopadu odpoledne jsme se konečně dočkali. Zásahový Ford byl opraven a přivezen do Čisté....

*****************************

V pondělí 14. listopadu jsme se sešli ve Spolkovém domě. Byl obstarán kotel a začaly přípravy VVH.

************************

IMG_20221112_081516.jpg

brigáda1.jpg

V sobotu 12. listopadu byl opět náročný to den. Hned ráno odjeli velitelé na cyklické školení, které se tradičně odehrává na hasičárně v Jilemnici. Účastnili se všichni tři (Láďa Jiřička, Luboš Stránský a Karel Lejdar).

V tu samou dobu probíhala brigáda našich členů na úklidu klestu po těžbě v obecních lesích za Kantorkou. Za využití traktoru s károu a motorové pily se zúčastnilo pět mužů, jedna žena a jeden pes. Odpracováno 36 silně zamlžených hodin. Zadaný úkol se povedlo splnit, ale další práce je tu ještě habaděj....

Ale ani to ještě nebylo vše. Navečer vyrazili Láďa Jiřička a Pavel Tůma na VVH SDH Kruh u Jilemnice. Za náš sbor přednesl velitel zdravici. Začíná tak šňůra výročních valných hromad po okolí, kam se snažíme zavítat, pozdravit a načerpat zajímavé poznatky k naší činnosti.....

**********

11. listopadu se v poledne velitel zúčastnil v Semilech posledního rozloučení s br. Mírou Medkem z Bítouchova.  Navečer se konala okrsková schůze našeho okrsku. Měli jsme stanoven svoz. Protože nemáme žádné akceschopné vozidlo, požádali jsme o spolupráci čisteckou školu. Děkujeme panu řediteli, RNDr. Igoru Janu Dvořákovi, že jsme mohli školní mikrobus využít. Odřídil jej velitel. Na jednání padly termíny VVH v okrsku, akce a termíny v příštím roce a diskutovalo se i o výši členských příspěvků apod. Za náš sbor se zúčastnili velitel a starosta.

**********************

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme v rámci schůzky mladých hasičů měli program ve Spolkovém domě. Bohužel jsme bez dopravních prostředků, a tak si po schůzce děcka museli vyzvednout rodiče.

*******************************

8. listopadu ráno odvezli Láďa Jiřička a Pavel Crha zásahového Forda na servis do Auto Trutnov. Bohužel se auto nepodařilo opravit a jsme tudíž neakceschopní. Vše nahlášeno na KOPISu.

*****************************

V pondělí 7. listopadu jsme se sešli v hasičárně. Prohlídkou spolkového Mastera byl zjištěn únik PHM z palivového čerpadla. Pokusíme se řešit servisem u někoho v regionu. Bohužel zdroje jsou teď velmi, velmi vyčerpané.....  Pak jsme se přesunuli do Spolkového domu. Vašek Jiřička vyčistil kotel a kouřovod. Plánovali jsme také aktivity v nejbližším období.

**************************

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme využili posledního příjemného počasí a hasičský kroužek věnovali aktivitám venku. Za hasičárnou jsme stříleli ze vzduchovek a vázali uzle s využitím workoutových prvků.

*********************

V úterý 1. listopadu zasedala v Jilemnici Bezpečnostní rada ORP Jilemnice. Na ní bylo rozhodnuto, že se cvičení IZS na evakuaci v Jilemnici přesouvá na  první pololetí příštího roku. Původně bylo plánováno na listopad roku letošního.....

*********************************************

V pondělí 31. října jsme se sešli ve zbrojnici. řešili jsme stav zásahové Forda a spolkového Mastera. Obě auta čelí technickým problémům....

*****************

V pátek 28. října 2022 byla v rámci kondičních jízd zásahovým Fordem zajištěna doprava osob pro Obec.

*****************************************

Ve čtvrtek 27. října jsme schůzku mladých hasičů odvolali. Většina dětí měla stejně podzimní prázdniny, tak jsme jim nechali volno.   Večer se pak sešel výbor našeho hasičského sboru. Zhodnotili jsme předešlé měsíce, proběhlo seznámení se stavem sborových financí a plánovali jsme aktivity, které nás v budoucnu čekají. Debata byla rovněž o výši členských příspěvků. Z důvodu zvýšených odvodu bude výbor valné hromadě navrhovat výši ročních členských příspěvků od 1.1.2023 ve výši 100,- Kč na člena mladšího 15. let a staršího 65.let. Ostatní pak 200,- Kč. Odvod na OSH za každého člena bez rozdílu věku bude od 1.1.2023 200,- Kč. Rozdíl ve výši členského příspěvku a odvodů u dětí a seniorů bude doplacen z prostředků sboru.

***************************************

24. října jsme se sešli v hasičárně. Bylo potřeba dokončit práce na opravě PPS 12. Nakonec se ukázalo, že problémy s motorem byly způsobeny pouze vadnými svíčkami. Po jejich nahrazení novými a seřízení karburace mašina opět díky péči našich strojníků běhá, jak má. Proběhlo ještě zakrytování a přívěs je plně akceschopný.  Věnovali jsme se také objevenému úniku nafty z našeho spolkového Mastera. Problémem je patrně palivové čerpadlo, nebo hadice u něho. Budeme se tomu dále věnovat....

**************************************

IMG_20221023_094232.jpg IMG_20221023_101634.jpgV neděli 23. října jsme byli požádáni o ukázku našeho PNP v rámci Rescue campu, který probíhal pod křídly KSH Liberec v Rokytnici nad Jizerou. Rolí instruktorů našeho zaměstnání se zhostili Láďa Jiřička a Vašek Malina. Počasí příliš nepřálo, ale mlha se naštěstí se stoupající nadmořskou výškou rozptylovala a navíc bylo místo stavby evakuačního stanu pod přístřeškem.... Velitel měl krátké vysvětlení k činnosti jednotky v oblasti OOb a pak už následovalo budování evakuačního střediska. Děcka pod Vaškovým vedením seskládala z podlážek podlahu pod stan a na ní následně rozložila a nafoukla náš evakuační stan. A pak zase bylo vše vyfouknuto, sbaleno a naloženo do PNP. V celku povedená akce.....

******************************

20. října proběhla další schůzka mladých hasičů. Cvičili jsme uzlování, topografii a další činnosti na ZHV. 

*****************
Prokop narozeniny17. října jsme vyslali delegaci k dlouholetému předsedovi ZO SPO, hasiči, bývalému strojníku a řidiči T805, br. Prokopu Zaplatílkovi. Důvodem byly narozeniny a to kulaté a poměrně významné. Blahopřát mu tedy šli Ladislav Jiřička st, Ladislav Jiřička ml., Jiří Korda, Jaroslav Plecháč, Miroslav Zaplatílek a Jiří Stránský. Popřáli jsme oslavenci především zdraví a strávili příjemné odpoledne až podvečer plný vzpomínek na lidi z Čisté, na život ve vsi a samozřejmě i na hasiče. 
Večer jsme se pak sešli v hasičárně. Pokračovaly práce na zásahové PS 12. Stále bohužel neběhá, jak by měla.... Pak jsme se přesunuli do Spolkového domu, kde děvčata provedla zatopení v kotli a rozjetí automatu. Plánovali jsme blížící se akce včetně už pomalu vykukující výroční valné hromady.
 
***********************
braňákstřelba.jpgbraňákpoodběhnutí.jpg
V sobotu 15. října 2022 nás čekal Závod hasičské všestrannosti - "braňák". Už ráno v sedm hodin vyrazili do místa konání, což byla letos Rokytnice nad Jizerou,Láďa, Kamča a Matyáš. Jeli splnit povinnost sboru vyslat na akci tři rozhodčí. Celý den pak strávili v dešti na stanovišti K1, což je střelba. Na stanoviště dodal náš sbor také sadu vzduchovek. Děti měly sraz v 9:15 hodin v hasičárně. Startovka byla dána předem, takže čas startu zněl 10:52. O děcka se postarali Lukáš Zaplatílek a Zdeněk Jiřička. S dětmi dojeli na parkoviště u startu na Studenově nad Rokytnicí, zajistili jejich prezentaci a asistovali při startu. Po návratu z trati pak na děcka dohlédli, zajistili drobné občerstvení a pak děcka v pořádku odvezli domů. Družstvo v mladší kategorii bylo složeno a Aničky, Fíly, Kubíka, Jáchyma a Ondry. Jako náhradníci je posílili ještě Filípek a Tobík. Hlídka se umístila ve středu startovního pole, na 12.místě. Děkujeme za reprezentaci. 
 
***************************************
Odvoz DiakonieV pátek 14. října se konečně podařilo odvézt sbírku materiálu, kterou sebraly naše ženy a podporovatelky koncem září v zadním traktu sokolovny. Auto z Diakonie konečně našlo cestu k nám do Čistý, velitel pomohl s nakládkou a vzadu v sokolovně je už zase konečně k hnutí ... :)
 
******************************
 
13. října byl čtvrtek a pro nás další ze schůzek mladých hasičů. Tentokrát naše řady posílila i nová děcka a rodičové byly hned zapojeni do organizace. Pro děti jsme totiž připravili branný závod jednotlivců, kde běhaly kolečka kolem hřiště a na stanovištích plnily úkoly ZHV. Podařilo se i napnout lano a připravit střelnici, takže opravdu se vším všudy... kroužek se nám trochu protáhl, ale stálo to za to....
****************************
Ve středu 12. října jsme jako poděkování za věrné služby, pomoci při našich akcích a neutuchající podporu, připravili pro naše ženy, i nečlenky našeho sboru, malý výlet na Bolkov. Bylo krásné počasí, a tak i procházka hezkým prostředím na patě Černé hory byla vcelku příjemná. Neméně příjemné bylo pak posezení na naší oblíbené Trejbalově boudě, kde došlo i na pečení bramboráků a dobré kafíčko. Ještě jednou děkujeme všem, kdo se akce zúčastnily....
 
****************************
V úterý 11. října proběhlo další jednání starosty našeho sboru na pobočce ČSOB v Nové Pace ohledně zřízení karty ke spolkovému bankovnímu účtu. Teď už snad nic nebrání vydání karty k našim financím......
 
Byli jsme požádání DZS o pomoc s transportem seniorky ze sanitky do bytu. Bylo to trochu časově náročné, ale nakonec jsme dokázali kolem třetí odpoledne pomoci. Přímo akce se zúčastnil Láďa s Kamčou, ale dorazili i Pavel T., Pavel B. a Vašek J.  Díky všem za ochotu.
 
**********************************
 
IMG_20221010_181709.jpgV pondělí 10. října proběhla schůzka v hasičárně už trochu dříve. Bylo potřeba totiž odzkoušet zásahovou PPS 12 na vodě. V 18:00 tedy chlapi svezli přívěs se stříkačkou na cvičák ke kádi a zkouška mohla začít. Nejdříve se nedařilo mašinu nastartovat. To se ale nakonec povedlo, mašina nasála, chlazení požární vodou bylo zdárně odzkoušeno, leč stroj neběží motorově, jak by měl. Musíme se tomu dál pověnovat....
Pak jsme se přesunuli do Spolkového domu. Opět nějaké úklidy a přerušení automatického vytápění, neb je venku teplo a žádná akce se v dohledné době ve Spolkáči neplánuje....
 
********************************************
 
Drakiáda 2022IMG_20221009_162650.jpgV neděli 9. října jsme měli v Čisté posvícení. Uspořádali jsme proto další ročník Posvícenské drakiády a akce se tentokrát neskutečně vydařila. Počasí bylo ideální, svítilo sluníčko a foukalo tak akorát. Místem akce byla louka na drahách nad centrem obce. Během odpoledne sem dorazilo k osmdesáti návštěvníkům a ve vzduchu viselo v jednu chvíli až třináct draků. Kamila s Martinou zajistili občerstvení, o elektřinu se postarala elektrocentrála ze zásahového Fordu a lidičky si užívali příjemné odpoledne a výhledy na Krkonoše...
 
***************************
TatraIMG_20221008_222106.jpgV sobotu 8. října slavil náš strojník, Karel Lejdar, ve Spolkovém domě kulaté narozeniny. Samozřejmě jsme u toho nemohli chybět a kromě blahopřání jsme mu připravili také dva úkoly. Prvním bylo barevné vyvedení cisterny Tatra 148 a druhým byla instalace zásobníků s oslavencovým oblíbeným nápojem na správná čísla. S obojím mu pomohly děti z přízně a užili jsme si u toho i dost legrace, stejně jako potom na oslavě......
 
*********************************
 
6. října byl čtvrtek a opět schůzka mladých hasičů. Tentokrát v hasičárně probíhal trénink na ZHV. Topografie, uzlování, požární ochrana atp.
 
****************************
 
Ve středu 5. října byl Spolkový dům využit k podzimnímu setkání seniorů. Pochutnali si na burčáku, vínečku a dalších dobrotách, co jim Kamča s Martinou připravily.
**********************
4. října se vypravila děvčata do ČSOB v Nové Pace kvůli tomu, abychom získali nějakou hotovost z našeho účtu na posílení pokladny. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se podařilo. Navíc ještě podaly žádost o vydání platební karty. To ale chvíli potrvá, protože tam musí dojet ještě starosta sboru podepsat další papíry......
******************************
 
3. října jsme se sešli v hasičárně. Byly převezeny nějaké nápoje a pak jsme pokračovali v práci ve Spolkovém domě. Chlapi zabezpečili kotel a vše jsme připravovali ke středečnímu a víkendovému využití SD.
 
******************************
 
V sobotu 1. října 2022 odehrálo ČiPřiDO zatím poslední koncert v Horní Olešnici spolu s MEGADĚSem.
 
************************************
 
29. září proběhla opět schůzka mladých hasičů. Trénovali jsme na ZHV.
 
*******************
 
IMG_20220927_234131.jpgV předvečer státního svátku, v úterý 27. září ve 23:28 hodin jsme byli povoláni k technické pomoci. V serpentinách pod Horkama spadla do silnice shnilá bříza a KOPIS nás to poslal uklidit. Vyjeli jsme ve čtyřech, resp. 7 resp. v deseti lidech.... Práci ale měli jenom dva, kteří smetákem odklidili ztrouchnivělé dřevo a kůru ze silnice. Za cca 20 minut jsme byli zpět. Při odjezdu z místa jsme ještě zamávali jilemnickému výjezdu HZS, který k události jel také.....
 
 

7. 2. Veronika

Zítra: Milada

Návštěvnost stránek

078345