Výbor

Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek je základní organizační složkou občanského sdružení s celorepublikovou působností - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dle platné legislativy má charakter pobočného spolku.

Nejvyšším orgánem je valná hromada členů. Ta se schází minimálně jednou do roka. Sbor jinak řídí výbor. Pro období let 2020 až 2025 bude pracovat ve složení: 

Starosta sboru:       br. Jiří Stránský

Velitel sboru, náměstek starosty:  br. Ladislav Jiřička ml.

Zástupce velitele: br. Karel Lejdar

Strojníci sboru:   bři. Pavel Bjelka, Václav Jiřička, Milan Klazar a Adam Bjelka

Jednatel sboru: ses. Kamila Stehlíková

Hospodář sboru:  ses. Věra Lejdarová

Preventista: br. Luboš Stránský

Vedoucí mládeže: ses. Veronika Malinová a br. Marek Halama

Referentka žen: ses. Martina Bjelková

Revizor sboru:  br. Václav Malina

Kulturní referent: br. Roman Hampl

 

Pravidelné schůze výboru se konají  každou poslední sobotu v měsíci ve Spolkovém domě, v zimě od 19.00 hodin a v létě od 20.00 hodin. Je možná ale změna - na jednání svolává ses. jednatelka SMS pozvánkami.

7. 2. Veronika

Zítra: Milada

Návštěvnost stránek

078345