Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1879 a u jeho vzniku stál osvícený čistecký učitel Čeněk Kalandra. Vybavení sboru se neobešlo bez pořádání akcí a finančních sbírek. V obci byly postaveny dvě hasičské boudy, kde parkovaly dvě ruční stříkačky a byl uskladněn další hasičský materiál. Do dnešní doby se dochovala pouze zděná zbrojnice, jež se dočkala v letech 2002 až 2004 velké rekonstrukce. Dnes v ní  parkuje část techniky.

V roce 1921 se sbor rozšířil o  25 členek ženského odboru. Ve dvacátých letech se sbor účastnil likvidace největšího požáru té doby – hořelo 16 stavení v Levínské Olešnici. Tehdy zasahovalo jen z Čisté 40 hasičů se dvěma stříkačkami.

Roku 1929 sbor zakoupil za přispění 245 jednotlivců a 16 organizací motorovou stříkačku  od firmy Stratílek  s výkonem 800l/min. Tato stříkačka je plně funkční ještě v dnešní době.


V roce 1949 se v Čisté konal Župní hasičský sjezd, kterého se účastnilo 745 krojovaných hasičů a velké množství mládeže a dalšího občanstva. Z výtěžku tohoto sjezdu bylo v roce 1950 pořízeno ke stříkačce dodávkové auto Peugeot.

Protože hasiči potřebovali zázemí, začala se v roce 1959 stavět víceúčelová budova, kde dnes kromě hasičů sídlí obecní úřad, dětské středisko, knihovna, obecní archiv a je zde byt domovníka a další dva byty.

V roce 1965 pak byla sboru přidělena Tatra 805 s motorovou stříkačkou PS 8, kterou v roce 1979 nahradila nová PPS 12.

V roce 1997 byla obecním úřadem pro hasiče zakoupena další PPS 12 z bývalé tírny a v roce 2001 dostali hasiči od obce do užívání dopravní automobil Nissan Patrol 4x4 Wagon, který nahradil dosluhující T805.

V dubnu 2005 si hasiči sami  doslova "odpracovali" další čerpadlo, které je v majetku sboru a slouží pro soutěžní družstva. Od ledna 2007 vlastní sbor i svůj automobil, dodávku Renault Master, která byla pořízena z vlastních finančních prostředků za 160.000,- Kč.

V době nedávno minulé stojí za to připomenout, že v roce 2001 se podařilo zásluhou velitele, br. Ladislava Jiřičky, obnovit práci s mládeží. Ve sboru pracuje kolektiv dětí od 5 do 15 let a v roce 2003 se zásluhou br. Romana Hampla do sboru vrátily ženy, které dnes tvoří více než 1/3 členské základny.

Velké zásahy čisteckých hasičů v posledních letech:  srpen 2002 povodně v Kralupech nad Vltavou, duben 2003 hledání ztraceného dítěte v Borovnici a ohlídání nalezu munice. V roce 2006 zažila obec velký požár bývalého pivovaru. Zde se našim hasičům podařilo uchránit značné hodnoty včasným zásahem z druhé strany budovy. V roce 2010 jednotka týden zasahovala při likvidaci následků povodní ve Frýdlantu (srpnové bleskové povodně). V roce 2012 pak naši hasiči zasahovali po několika vichřicích v obci a také v lesích za Martinicemi. Zatím posledním velkým zásahem byla likvidace povodňových škod v červnu 2013 přímo u nás v Čisté.

Jednotka má průměrně tři až čtyři výjezdy do roka, v poslední době většinou v obci a okolí. 

Jednotku zřizuje a financuje obec.

Jednotka je poměrně slušně vybavena, od roku 2007 je zařazena jako JPO V v požárním poplachovém plánu Libereckého kraje a od roku 2009 má předurčenost k plnění úkolů CO a ukrytí obyvatelstva. Jednotku tvoří dvě družstva po sedmi hasičích, tedy 14 členů. Jednotka disponuje jednou PPS 12, dvěma kalovými čerpadly, dvěma elektrocentrálami, dvěma motorovými pilami, silným plovoucím čerpadlem, VRVN a dalším drobným materiálem. Prvovýjezdově je od konce roku 2016 v garáži připraven úplně nový dopravní automobil Ford Transit 4x4 a v roce 2017 byl zakoupen evakuační stan s vybavením, který tvoří od roku 2020 součást Přívěsu nouzového přežití.

Výstroj hasičů tvoří pracovní oděvy PS II, zásahové rukavice Holík "Karla" a zásahové rukavice Holík "Rescue". Dále jednovrstvé obleky Bushfire, třívrstvé obleky TRYGOMA a čtyřvrstvé obleky TANGO ZHT. Jednotka je obuta do obuvi Špeciál a Jolly Fireguard. Hlavu chrání helmy Rosenbauer Heros s tzv. holandskými límci a přídavnou svítilnou.  Pro práci ve vodě má jednotka k dispozici gumové galoše a tři vysoké kalhoty tzv. broďáky. Ve výstroji jsou dále pláště Jupiter, reflexní vesty a vesty CO.

Celý sbor čítá k 31.12. 2023 96 členů.

Pod křídly sboru fungují:

The Colours - divčí taneční skupina  /aktuálně nevyvíjí činnost/

ČAMBAS - recesistický "baletní" soubor /aktuálně nevyvíjí činnost/

ČiPřiDO - hudební skupina

FLORIÁNEK - divadelní soubor

MiPaSt - filmové studio

volejbalová sekce

Sbor má svoji kroniku psanou od roku 1928 a knihy zápisů od roku 1884.

 

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

079931