Dějiny obce 

-----------------------

 

Obec Mělice ,nyní část města Přelouč, leží 15 km od krajského města Pardubice na pravém břehu řeky Labe.

První písemná zmínky o ní pod názvem "Mělče"pocházejí již z 12. století .Od roku 1229 patřila obec klášteru v Opatovicích.

V roce 1421 mniši z obav před husity klášter opustili . Kláštera se zmocnil husitský hejtman Diviš Bořek z Militínka a později ho obdržel jeho syn Soběslav.

Roku 1464 se stal vlastníkem král Jiří z Poděbrad a ten jej 5.4.1465 převedl na své - knížata Minsterberská.

od 8.1.1491 přešlo celé zboží i s obcí "Mělče" do držení pana Viléma z Perštejna.

21.3.1560 prodal Jaroslav z Perštejna celé zboží císaři Maxmiliˇanovi a tak se obec stala součástí panství Pardubického a patřila k břežské rychtě.

Prvním starostou samostatné obce Mělice , která se odtrhla od Živanic v roce 1901 , byl pan Josef Zeman z č.p. 7.

1.7.1985 došlo k přičlenění naší obce k městu Přelouč.

Těžbou písku po II.světové válce vznikly v okolí obce rozsáhlé vodní plochy lákající v létě ke koupání.