Zakládající členové

-----------------------------

 

Zeman František - starosta

Danihelka Josef - jednatel

Novák Josef - náměstek velitele

Vojtíšek Josef - četař

Harvánek Václav- četař

Danihelka František - pokladník

Chvojka František- pohřební pokladna

Heřman František- lezec

Novák Václav- lezec

Zeman Josef- lezec

             Žák Jan

          Synek Václav

          Zeman Václav

          Heřman Václav

           Harvánek Jan