Sbor dobrovolných hasičů Mělice byl založen 1.listopadu 1901.

Předsedal pan František Zeman , rolník a starosta obce, zapisovatelem byl pan Josef Danihelka ,rolník v Mělicích.

Veškeré potřeby k hašení ,jakož i hasičskou stanici zřídila slavná obec mělická svým vlastním nákladem hned  po založení hasičského sboru. Sbor  sám svým nákladem založil  ku konci roku

1901 vzornou knihovnu sestávající z mnoha poučných a zábavnćh dílů od různých spisovatelů.

Dne 19.6.1904 se náš sbor zúčastnil župního sjezdu v obci Sopřeč.

Dne 22.9.1904 účinkoval náš sbor při hašení požáru v sousední  obci Valy .

Dne 27.1.1905 zasahoval sbor při požŕu v obci Živanice.

Dne 20.8.1905 se sbor zúčastnil župního sjezdu v Trnávce.

V roce 1906 založil sbor svoji pohřební podpůrnou pokladnu, do které přispíval každý člen 20 haléřů měsíčně.

Dne 21.6.1908 vykonal řádnou revizi veškerého hasičského náčiní a jiných věcí sboru pan Karel Sajdl,zemský župní dozorce z Prahy.

Dne 11.1.1909 zemřel dozorce župy přeloučské přítel František Ptáček  z Přelouče ,jehož pohřbu se náš sbor zúčastnil.  

Dne 11.6.1911 pořádal náš sbor župní sjezd , spojený s veřejným cvičením pod patronátem obce mělické .Tohoto sjezdu se zúčastnilo 20 sborů župy přeloučské.

Dne 26.6.1912 hasil náš sbor požár u starosty pana Františka Zemana.

Dne 29.12.1913 se sbor zúčastnil záchraných prací při požáru mlýna pana Macháčka ve Výrově.   

Dne 13.6.1919  sbor pomáhal při hašení čtyř domů a obci Lohenice.

21.3 1921 se náš sbor zúčastnil hašení požáru zdejšího ,kde vyhořelo obytné stavení pana Josefa Cibulky,Josefa Vojtíška a Karla Strejčka ,při němž zahynul udušením pan Cibulka.

V roce 1924 zřízen byl při sboru zábavný odbor ,který postavil nové jeviště v ceně 7 000 kč. V roce 1926 jest jeviště již plně zaplaceno. 

Roku 1934 6.6. vypukl oheň u pana Kalhouse.

21.5.1936 byl odhalen památník padlým v 1. světové válce.

15.2.1931 byl zvolen do funkce jednatele a pokladníka župy přeloučské bratr Jan Čepek z Mělic.

V roce 1937 byly opatřeny nové vycházkové stejnokroje pro členy našeho hasičského sboru.

18.11.1945 se konala první valná hromada po čtyřech válečných letech , protože po dobu války bylo konání valných hromad zakázáno. 

V roce 1948 došly konečně svého splnění dané tužby ,zřízení mostu přes Labe. Z akce svépomocného americko- anglického spolku "URNA" darován byl zdarma obci železný most.Dále byla zřízena telefonní úatředna, takže v případě ohně budou moci býti povolány i sousední hasičské sbory.

Po dlouhém čekání byla naší obci v roce 1955 konečně přidělene motorová stříkačka.

V roce 1975 byla vybudována požární nádrž , nebyla však vybudována příjezdová cesta k ní.

V roce 1988 hořelo u paní Cibulkově ,která při požáru zemřela.

V roce 1990 jsme poslední dobrovolná organizace ve vsi , která pracuje .Provádíme úpravy prostředí,jsme aktivní v oblasti kulturní a společenské , pořádáme zájezdy ,výlety a dětské dny.

Velice úspěšně se začala rozvíjet naše sportovní činnost , pořáme okskový hasičský turnaj v kopané , který jsme devětkrát vyhráli.

V roce1997 se prací členů,kteří nehleděli na svůj volný čas , podařilo vybudovat novou klubovnu v bývalé "pastoušce"

Při povodních v letech 1997-1998 se členové podílali na likvidaci následků.

V roce 1998 město Přelouč zakoupilo našemu sboru stříkačku,nylonové hadice, opasky, pracovní stejnokroje a přilby.

V roce 2007 jsme si koupili hasičské auto - FORD TRANZIT  a v roce 2008 vlek za auto ,pro starou stříkačku.

3.10.2009 jsme v kostele v Živanicích nechaly vysvětit náš nový hasičský prapor. 

   V současnosti se náš sbor zaměřuje spíše na starou hasičskou techniku , se starou střikačkou se zúčastňujeme na oslavách výročí okolních sborů, několikrát jsme se zúčastnili výstavy staré hasičské techniky v Litoměřicích ,v roce 2008 jsme se zúčastnili dálkové dopravy vody přes zemskou hranici z Čech na Moravu v Předměstí a v roce 2009 jsme uspořádali 1. ročník soutěže  v koňských stříkačkách, který se doufám všem velice líbil.