Drobečková navigace

Úvodní stránka > O sboru > Z kroniky sboru

Z kroniky sboru

HISTORIE SBORU ZDE 

Školní rok 2008/2009 sbor zahájil zpíváním u přivítání prváčků před budovou školy dne 1. září 2008. Během podzimních prázdnin 2008 členové sboru uskutečnili vydařené třídenní soustředění poprvé mimo Zborovice! Navšívili jsme Hipocentrum v Koryčanech a strávili spoustu příjemných chvil se zpěvem, sportem a zábavou. Už tam jsme začali s nácvikem skladeb na adventní, vánoční a novoroční koncerty.

Od ledna 2009 jsme připravovali program na jarní koncerty, vystoupení a první účast  na krajské soutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů, která se uskutečnila 7.  dubna 2009 v Uherském Hradišti. Nevrátili jsme se s prázdnou – bronzové pásmo bylo naše! 

První dubnovou sobotu jsme strávili příjemné odpoledne v místním domově pro postižené a zazpívali jsme kromě našeho repertoáru celou řadu lidových písní spolu s jarně naladěnými klienty a zaměstnanci DZP. Poté jsme se v okolí Friessovy vily vyfotografovali v nových tričkách, které sponzorským darem věnovala firma LEDO - Sokolínský s.r.o. a užili si krásného slunného počasí!

Poslední květnová sobota patřila MÁJOVÉMU KONCERTU, kde jsme zazpívali spolu s našimi hosty z Morkovic - zpěváci PS CANTUS Morkovice a náš sbor připravili bohatý program, všem přítomným se v kostele sv. Bartoloměje líbilo a odnesli si snad příjemný kulturní zážitek...

Vyvrcholením školního roku byly červnové oslavy 100. výročí založení měšťanské školy ve Zborovicích a slavnostní zakončení roku s vyřazením absolventů IX. třídy.

...

Školní rok 2009/2010 byl velmi pestrý a dá se říct i úspěšný. Sbor zkoušel pravidelně každý čtvrtek ve dvou odděleních - přípravný sbor čítal průměrně 15 žáků a jejich první vystoupení se konalo na vánočním jarmarku ve škole. Hlavní sbor měl 25 zpěváků a hned na podzim opět připravil bohatý program na tradiční vánoční koncerty.

Spolupráci jsme navázali s p. uč. Šárkou Šrámkovou ze ZUŠ Zdounky, která nás po celý školní rok doprovázela na klavír při našich vystoupeních. Spolu se žáky ZUŠ jsme v jednopm dni stihli zazpívat na třech místech - prosincové koledování v domovech pro seniory či zdravotně postižené občany ve Zborovicích, Kroměříži a Vážanech se povedlo. Stejně tak společný koncert v KD Zdounky, školní jarmark, Vánoční koncertu jesliček a další.  

Přes zimní měsíce jsme se již od počátku nového kalendářního roku snažili připravit jarní repertoár, abychom se mohli přihlásit na krajskou přehlídku sborů. Ještě před tím nás ale čekalo velikonoční soustředění, kde jsme pilovali skladbičky pro naše největší letošní vystoupení - jarní koncert v sokolovně ve Zborovicích. Ten měl obrovskou návštěvnost i úspěch, navíc to byl bakalářský absolventský koncert sbormistra Jiřího Jablunky. Na přehlídce v Uherském Hradišti jsme předvedli jen malou část našich písní a dovezli jsme si BRONZOVÉ PÁSMO s pochvalou za velké zlepšení...

Přípravný sbor rozhodně od Vánoc nezahálel a zpěváčci se představili maminkám na školní akademii začátkem května - naučili se 11 písniček s doprovodnými nástroji, módními doplňky, rekvizitami i minitanečkem.

Závěr sezony patřil publiku v DZP Zborovice, kde jsme si odskočili zazpívat Májový koncert pro klienty domova a na rozloučenou jako každý rok i zpěv k slavnostnímu ukončení školního roku a vyřazení žáků IX. třídy.

 ...

V dalším školním roce 2010/2011 jsme vstoupili do jubilejní 5. sezony sboru v počtu 46 žáků ve dvou odděleních. Kromě již tradičních vystoupení nás čekaly zajímavé akce, na kterých jsme si mohli zazpívat. Vánoční strom se nám podařilo "rozsvítit" ve Zborovicích, Zdislavicích i v Troubkách. Předvánoční turné v Kroměříži a velký Vánoční koncert u jesliček jsme si také užili. 

Vedle přípravného oddělení se podařilo rozezpívat i zaměstnance školy, a tak na Vánočním jarmarku ve škole poprvé v historii účinkovaly sbory celkem 3 - Zborováček, Přípravný sbor a komorní seskupení dospělých s názvem "Jiřičky".

Druhé pololetí utíkalo jako voda a náš jarní program jsme představili na společném koncertu všech školních sborů u příležitosti Svátku matek. Májový čas jsme završili v DOZP Zborovice a následně nato přivítali naše slovenské přátele z družební školy Š. Moysesa z Tesárskych Mlyňan. Sezónní tečka přišla ale až o měsíc později - na samotném sklonku školního roku... 

... 

Školní rok 2011/2012 sbor zahájil jako obvykle přivítáním prvňáčků. V plánu byly všechny tradiční prosincové akce a pak  přípravy slavnostního koncertu u příležitosti 5 let od vzniku DPS Zborováček... Ten se uskutečnil v zaplněném sále zrekonstuovaného kina Nadsklepí v Kroměříži v neděli 22. dubna 2012 a jako host vystoupil Komorní pěvecký sbor ZESRANDY.

Sborový zpěv je nabízen dle ŠVP "Škola dobrých základů 1" pro žáky od II. tídy - nejprve navštěvují zájmový útvar Přípravný sbor (1 h/týden), na který navazuje od IV. třídy nepovinný předmět Sborový zpěv (2 h/týden).

... 

 Do školního roku 2012/2013 jsme vstoupili v počtu 28 zpěváků hlavního sboru Zborováček a s 13 členy přípravného oddělení - tento sbor se jmenuje Přípravný sbor "JABLÍČKA". Hned na podzim nás čekal projekt spojený s výstavou zahrádkářů PLODY PODZIMU, ani jsme se nenadáli a na dveře zaťukal advent s Vánocemi - s ním samozřejmě Rozsvěcování vánočních stromů, Vánoční jarmark ve škole a koncerty v obci a okolí. No a po ledové zimě jaro zavonělo dalším projektem - Březen - MĚSÍC UMĚNÍ. Pak ještě květnová DRUŽEBNÍ AKADEMIE k jubilejnímu setkání se slovenskou ZŠ a závěr roku s vyřazením absolventů. Školu opustilo pět nejstarších sboristek z IX. třídy...

Zkrátka "... i v malé škole se může zpívat ve velkém".

... 

 Nový školní rok 2013/2014 zahájil Zborováček s 27 zpěváky - přibyli k nám noví žáci IV. třídy a také několik starších nováčků. Celkový počet chlapců ve sboru pro tuto sezonu vyšplhal na rekordních 5 (jmenovitě Otakar Zapletal, Čeněk Bolf, Roman Jakša, Petr Dostál a Miloslav Jurčík)!

Přípravný sbor Jablíčka převzala a od října 2014 vede p. uč. Pavlína Machačová (učitelka MŠ, t. č. na rodičovské dovolené, ve škole pak působila v posledním čtvrtletí šk. roku 2013/14 jako asistentka pedagoga). Již delší dobu spolupracuje se sbormistrem J. Jablunkou a podílí se na hudebních doprovodech hrou na kytaru. Sbor nezapomněl na tradiční adventní, vánoční a tříkrálové koncertování, v květnu pak oba sbory nabídly pestrý MÁJOVÝ KONCERT na téma "zvířátka" (ve spojitosti s celoškolním projektovým Dnem v ZOO). O hudební tečku se postarali všichni zpěváci i na konci školního roku právě pod vedením již zmíněné sbormistryně, kdy se také rozloučili s našimi čtyřmi absolventkami z IX. třídy.

...

 Poprvé bez deváťáků - tak by se dal charakterizovat nový školní rok 2014/2015... Nejstaršími členy budou tentokrát osmáci, kteří rovněž tvoří delší dobu nejpočetnější sborovou základnu. Se svým sbormistrem prožili kromě spolupráce ve vyučování na 1. stupni (p. uč. Shromáždilová) také dva roky hudební výchovy (v pětce a šestce) a i přes celkovou nekázeň lehce problémové třídy mají spoustu předností :) To jistě oceníme při chystaných vystoupeních - ani se nenadějeme a budou Vánoce, jaro pak bude mimo jiné ve znamení příprav na Akademii ke Dni matek... 

...

 10. školní rok existence nepovinného předmětu SBOROVÝ ZPĚV. Školní rok 2015/2016 tedy lehce jubilejní a jak sbormistr naznačuje již delší dobu, nastal čas na změnu a bude to poslední školní rok pod vedením zakladatele a uměleckého vedoucího vzhledem k jeho závazkům a aktivitám jinde. Od 1. srpna 2015 má škola, která zaštiťuje školní sbor, novou ředitelku, jež bude naše aktivity rovněž podporovat a společně najdeme řešení v podobě nového sbormistra či sbormistryně...

A tak se také stalo... Jubilejním koncertem k 10. výročí vzniku sboru 15. května 2016 oznámil sbormistr ukončení a sbor od září 2016 převezme Mgr. Miroslava Kordíková.

 ...

DPS Zborováček 16/17

každé pondělí         13:40-15:10

Ps Jablíčka 

 

 

logo sboru

Video

průřez Jubilejním koncertem

 

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

NAŠE FOTOGALERIE

ZDE

Sbor je registr. členem

www.ucps.cz

Sponzoři sboru

SEPIO, spol. s.r.o.
Ing. Jaroslav OLŠINA

Sokolínský - LEDO s.r.o.
http://www.pilana.cz/

Aktualizováno

1. 6. 2017

Návštěvnost stránek

010063