Drobečková navigace

Úvodní stránka > Členové > Sbormistr a spolupracovníci

Sbormistryně 2016 - 2017


Mgr. Miroslava Kordíková

 

 

Zakladatel, sbormistr 2006 - 2016

JJMgr. Jiří Jablunka

Narozen 3. září 1985 v Kroměříži, v současnosti zde také žije. V ZUŠ Zdounky získal první hudební zkušenosti (klavír, tuba) a po dokončení devítileté školní docházky v Základní škole Zborovice navázal šestiletým studiem na Církevní konzervatoři v Kroměříži (později Konzervatoř Evangelické akademie), obor klasická hudba - hra na tubu. Absolutoriem v roce 2007 získal vyšší odborné vzdělání (titul DiS. - diplomovaný specialista).

Již za dob studií se zajímal o sborový zpěv, sbíral zkušenosti ve zborovické farnosti sv. Bartoloměje a ve Smíšeném pěveckém sboru konzervatoře. Od roku 2004 vyučuje na ZUŠ ve Zdounkách hru na dechové nástroje, klávesové nástroje a hudební nauku. V roce 2006 založil školní pěvecký sbor v ZŠ Zborovice, který od roku 2007 vystupuje na regionální úrovni jako Dětský pěvecký sbor Zborováček. Ve Zborovicích dále již řadu let působí jako varhaník ve farním kostele sv. Bartoloměje, vedl chrámový sbor dospělých a Bartolomějskou scholu. Několik let také aktivně spolupracoval v oblasti kultury a prezentace obce.

Je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kde vystudoval bakalářský studijní obor Sbormistrovství a Hv se zaměřením na vzdělávání (Bc., 2010) a následně navazující magisterské studium oborů Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ - Učitelství Hv pro SŠ (Mgr., 2012). Kromě toho zde úspěšně absolvoval dva moduly dalšího vzdělávání, a to Profesionální hlasová příprava a Mediální výchova ve školní praxi. V rámci DVPP absolvoval Studium pro koordinátory ŠVP, další semináře a kurzy.

Od roku 2013 vyučuje hudební výchovu s metodikou a hru na hudební nástroj na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, kde také převzal Dívčí pěvecký sbor. Dále působí v Pěveckém sboru ZeSrandy při Gymnáziu Kroměříž. Mimo hudební aktivity spravuje školní webové stránky, zpracovává školní noviny a věnuje se grafické tvorbě plakátů a dalších materiálů.

Spolupracovníci

Šárka Jablunková - korepetitorka (2008-2016)

Pavlína Machačová

- vedoucí Přípravného sboru Jablíčka (2013-2015)

Veronika Cherynová

  • vedoucí Přípravného sboru (od 2015)

DPS Zborováček 16/17

každé pondělí         13:40-15:10

Ps Jablíčka 

 

 

logo sboru

Video

průřez Jubilejním koncertem

 

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

NAŠE FOTOGALERIE

ZDE

Sbor je registr. členem

www.ucps.cz

Sponzoři sboru

SEPIO, spol. s.r.o.
Ing. Jaroslav OLŠINA

Sokolínský - LEDO s.r.o.
http://www.pilana.cz/

Aktualizováno

1. 6. 2017

Návštěvnost stránek

010063