MUDr. Jaroslav Danielka

Historie otužování v Pardubicích

12.12.2008

Těžko by se dnes našel člověk, který by nevěděl nic o otužování, jeho významu a prospěšnosti pro zdraví a fyzickou kondici. Jistě je však méně těch, jímž je známa historie otužování a dálkového plavání, svízele a těžkosti, kterými musely projít, nežli-si získaly dnešní postavení mezi ostatními sporty.
Dnes existuje v celé republice řada oddílu sportovního otužování. Vznik těchto oddílů se datuje asi od roku 1970 a je spjat s existenci kolébky otužování v Praze Hostivaři, kde se začalo s otužováním již kolem roku 1923 díky Alfrédu Nikodémovi, který předal vše svému následovníkovi Oldřichu Liškovi v r. 1945.
Je zajímavé, že téměř všichni zakladatelé nových oddílů v naší republice, byli dříve členy TJ Hostivař Praha. Postupně, po získání potřebných zkušeností a znalostí a vytvoření vhodných podmínek, přistoupili k založení nových oddílů v místech svého bydliště. Nejinak tomu bylo i u zakladatele oddílu sportovního otužování MUDr. Jaroslava Danielky a Dr. Jana Nováka v Pardubicích.
Tento oddíl vznikl v roce 1971 zpočátku jako VTJ Dukla Pardubice. Vlivem veřejných vystoupení a dobrou propagací v tisku, rozhlase a v televizi se do oddílu přihlásili zájemci o otužování a tak počáteční základna měla asi 20-25 členů. Oddíl se dobře rozvíjel a vedle sportovního otužování se jeho součástí stalo i dálkové plavání s letními maratony. Nejznámější z nich jsou : tradiční maratón na Lipně, kde se plavaly tratě 5-10-20 km, dále maratón Vrané Praha měřící 12 km, maratón v Plzni na Boleváku,Veletržní maratón v Brně, na Seči a další.
Oddíl sportovního otužování a dálkového plavání VTJ Dukla Pardubice vychoval též několik plavců, kteří dosáhli vynikajících výsledků a rekordů. Nejúspěšnější byli Dr. Jan Novák a Lída Jelínková, kteří přeplavali kanál La Manche. Dr. Jan Novák jako druhý na světě zdolal v roce 1973 v Baltickém moři vzdálenost 23 kilometrů z ostrova Hidensee do Stralsundu, což je výkon, který vzhledem k těžkosti podmínek, byl v té době rekordní za posledních 30 let.
V roce 1975 vlivem nutných organizačních opatření došlo ke změně oddílu a ke vzniku nového oddílu otužilců a plavců vytrvalců při TJ VCHZ Synthesia Pardubice, který pod tímto názvem existuje dodnes. Prvním předsedou byl Jan Matýsek z Bohdanče a od té doby se ve vedení vystřídalo více vedoucích, nejdéle tuto funkci vykonával Jaroslav Hrdina. Jejich zásluhou, ale i zásluhou všech členů, dosáhl oddíl mnoha úspěchů. Od roku 1973 se každoročně koncem roku provádí křest nových otužilců u Mumlavského vodopádu v Harachově a vždy první sobotu po Novém roce můžete shlédnout vystoupení pardubických otužilců na Labi v Pardubicích. Jednotliví členové se podle možností účastnili i jiných soutěží v průběhu roku na ostatních místech republiky. Stojí i za to vzpomenout i několik kurzů otužování ve Vysokých Tatrách na Kežmarské chatě v letech 1972-1975, dále tradiční maratóny v NDR z Alteferu do Stralsundu, kde se pravidelně koncem června plave tento masový závod, a rovněž pravidelné zahajování zimní sezóny na Macoše v Moravském krasu.
Taková je stručná historie sportovního otužování a dálkového plavání v Pardubicích. Oddíl má dne asi 25-30 aktivních členů, kteří se schází k pravidelnému tréninku 2x týdně na soukromém pozemku ve vagonu u Labe. Je opravdu na co vzpomínat, je z čeho se radovat a těšit se do příštích let. Věřím, že to budou roky plodné a záslužné sportovní práce. Nakonec by se mělo snad připomenout, aby se nezapomínalo na celou historii oddílu, všech předsedů a bývalých členů.

MUDr. Jaroslav Danielka