Drobečková navigace

Myslivecké sdružení > Historie

Historie

 

Historie:

Myslivecké sdružení Čistá, bylo založeno v poválečných letech roku 1948.V této době hospodařilo na 1250 ha lesní a polní honitby s kolísavým počtem členů, mezi desíti až patnácti.

Předmětem chovu, byla zvěř drobná - zajíc polní, bažant obecný a koroptev polní. Ze spárkaté zvěře, zvěř srnčí.Příležitostně se zde vyskytla zvěř vysoká ( jelen,laň a kolouch ), dále pak zvěř černá ( prase divoké ).

Myslivecké sdružení Čistá si v roce 1975 vybudovalo dlouho očekávanou mysliveckou chatu.

Tento kulturní stánek myslivci pojmenovali na chatu Bumbálku, která je i v dnešní době využívána k různým veřejným akcím. Než začala sloužit k tomuto účelu, prošla velkou rekonstrukcí, neboť byla určena k demolici. Dříve totiž sloužila jako pazderna a jelikož se o tuto budovu nikdo nestaral ,byla ve velmi zpustlém stavu a svým způsobem se zde pletla i zemědělcům ,kteří zde obhospodařovali pozemky. Po odpracování 3500 brigádnických hodin, byla chata dokončena a začala sloužit svému účelu. Po převratu v devadesátých letech, se vedl o tuto chatu restituční soudní spor, který byl vyřešen ve prospěch Mysliveckého sdružení Černý háj.

V roce 1982 došlo ke sloučení s Mysliveckým sdružením Levínská Olešnice, které však nemělo dlouhého trvání a brzy zaniklo.

Po té došlo ke sloučení se Zálesní Lhotou a toto sdružení trvá ke spokojenosti do dnes.

V současné době jsou myslivci členy Mysliveckého sdružení Černý háj Zálesní Lhota Čistá, do kterého patří bývalá MS Čistá, MS Zálesní Lhota a část MS Studenec.

Dnes má tato organizace 34 členů, kteří obhospodařují 2129 ha lesní a polní honitby.

Myslivecké sdružení Černý háj zajišťuje celoročně sčítání zvěře, opravy a stavby nových mysliveckých zařízení (seníky, krmeliště, slaniska, posedy apod.), v zimním období se stará o přikrmování zvěře senem, obilím, kaštany, letninou, siláží, senáží, solí a jeřabinami.

Dále zajišťuje tradiční Myslivecký ples, který je oblíben zvěřinovou kuchyní a lákavou tombolou, také se podílí na jiných veřejných akcích pořádaných v naší obci.

V průběhu listopadu a prosince ,toto sdružení pořádá dva hony na drobnou zvěř a ze zákona povolenou zvěř dravou.Jeden hon na úseku v Čisté u Horek a  druhý na úseku Zálesní Lhoty. Plánovaný odlov zvěře se plní v průběhu celého roku.

Myslivecké sdružení Černý háj vlastní dvě myslivecké chaty .V Zálesní Lhotě chatu Višňovku, na které proběhla na přelomu let 2005/2006 částečná rekonstrukce a v Čisté již výše uvedenou chatu Bumbálku, která prošla v roce 2003 celkovou rekonstrukcí a modernizací, ta trvala osm měsíců a bylo odpracováno neuvěřitelných 2.395 brigádnických hodin. Na této rekonstrukci se však nepodíleli pouze myslivci, ale pomohli i jiné složky ( místní hasiči a rybáři ), kamarádi a přátelé myslivosti.

To je v krátkosti o minulosti a současnosti našeho Mysliveckého sdružení Černý háj Zálesní Lhota Čistá vše.Je samozřejmé, že naše činnost je daleko bohatší a časově náročná, to však nezmění nic na lásce k přírodě a ke zvěři v ní žijící.

 

SOUČASNOST do roku 2015:

Název honitby: Černý háj Zálesní Lhota

Pronajímatel honitby: Honební společenstvo Čistá u Horek, 512 35, IČO 455 99 335

Uživatel honitby: Myslivecké sdružení Černý háj Zálesní Lhota Čistá, 514 01 Jilemnice IČO 49294580

Obhospodařovaná plocha honitby: 2129ha