K 31.7.2018 byla MŠ Vrdy II sloučena s MŠ Vrdy 1.

Menu