ADRESÁR FUNKCIONÁROV VÝKONNÉHO VÝBORU KSTZ TRENČÍN

Meno, funkcia                       Adresa                                                    Telefón, E-mail                  
Luboš Surovský             
predseda V V

Drietoma 300 
9130 03 Drietoma

m:0903 438944
d: 032/6499 510
E: surovskylubos@gmail.com

Július Hlubina
rozhodcovská komisia                 

Pionierska 981/3
017 01 Považská Bystrica

m: 0907 301126
E: julius.hlubina@gmail.com

Róbert Čelko
disciplinárna komisia
Rozkvet 2050/100-6
017 01 Považská Bystrica

m: 0905 801009
rekont@centrum.sk

Milan Strempek   
hospodár KSTZ
Otrhánky 242
956 55 Otrhánky

d: 038/7600 615   m: 0905 659 326

Pavol Komorovský
športovo technická komisia

Šmidkeho 5/1
911 08 Trenčín

d: 032/6524 107   m: 0911 202 836 
E: pavol.komorovsky@gmail.com

Dušan Zelman st.
matričná komisia
Považská 25                                       
911 01 Trenčín

m: 0905 460868
E: dusanzelman1@gmail.com

Ing. Henrich Horňáčekkomisia mládeže

Halalovka 62
911 08 Trenčín

m: 0903 265410
E: hhornacek@gmail.com

Jaroslav Dzuro
komisia ml8de6e

Športová 675
916 01 Stará Turá

m: 0949 184476
E: jaroslavdzuro@gmail.com