Rady a myšlenky od Jiřinky

Jiřinka

 

12 zlatých pravidel duševního zdraví

Pamatuj, že každé utrpení, i to největší, jednou přejde. Veškeré dění v toku času je proměnlivé. Po dešti vychází slunce, i po té nejkrutější zimě přijde zase jaro!
Tam, kde nemůžeš pomoci ani změnit chod věcí, nestarej se zbytečně o cizí záležitosti.
Nepropadej panice kvůli zodpovědnosti. Tvá schopnost a odolnost poroste tím více, čím méně se poddáváš spěchu,... vzrušení a pesimismu.

Pokud ti něco vadí a můžeš to změnit, učiň tak, pokud to změnit nemůžeš, netrap se tím dále. Pokud ti něco vadí na druhém člověku, tak se s tím buď smiř anebo se mu vyhni – tak jako řeka, když narazí na horu. Snáze přeneseš vrcholek hory či změníš tok řeky, nežli změníš povahu člověka. Tvoje mysl musí mít vždy jasný cíl a stanovisko, nelze být „trochu těhotný“ či sedět na dvou židlích. Nechť je i tvoje řeč jasná – ano, ano či ne, ne

Vyvaruj se boje proti představám. Mnozí se vyčerpávají v boji proti překážkám, které existují jen v jejich fantazii. Nezaplétej se do neplodných zálib, které nevedou k cíli. Pamatuj, že síla je jen v jednoduchosti, proto netříšti své síly!
Nežij v minulosti, nepřemýšlej mnoho o budoucnosti. Žij přítomností. Nic důležitého nezměníš! Znáš snad někoho, kdo se nikdy nezmýlil? Chybám se nevyhneš, přijdou-li, naprav je – není většího vítězství.
Rázně odlož nenávist, závist a touhu po destruktivní kritice. Kritika, která současně nepřináší pomoc a náznak, jak zlepšit špatné, je někdy horší než původní špatná věc. Tato tři zla výrazně překážejí osobní spokojenosti.
Netrpělivost, posměch, fanatismus, fatalismus a pesimismus ničí duševní harmonii.
Zažeň myšlenky o důstojném „usazeném“ stáří. Buď stále zvědavý a zvídavý, snaž se uchovat smysl pro romantiku, dobrodružství a recesi. Neboj se v žádném věku nových setkání a nových úkolů.
Důvěřuj lidem a měj je rád. Neočekávej od nich dokonalost, ani ty nejsi dokonalý. Snaž se ocenit jejich individualitu. Jen málo lidí je vysloveně špatných. Úsměvem a duševním pohlazením prosadíš víc než přísností a tvrdostí.
Pozoruj své okolí a všimni si, že tvé problémy jsou v zásadě stejné jako problémy mnoha jiných. I lékař trpí bolestí, i policistu někdy dusí strach, i král pláče při smrti svého syna. Nekomplikuj si trvale svou životní roli, prostuduj ji dobře, snaž se jí rozumět a využít ji ze všech sil k pomoci těm, kteří jsou na tom ještě hůře. A pak svou roli hraj s důvěrou a odvahou, ale hlavně vždy se smyslem pro fair play.
Pokud ti něco vadí a můžeš to změnit, učiň tak, pokud to změnit nemůžeš, netrap se tím dále. Pokud ti něco vadí na druhém člověku, tak se s tím buď smiř anebo se mu vyhni – tak jako řeka, když narazí na horu. Snáze přeneseš vrcholek hory či změníš tok řeky, nežli změníš povahu člověka. Tvoje mysl musí mít vždy jasný cíl a stanovisko, nelze být „trochu těhotný“ či sedět na dvou židlích. Nechť je i tvoje řeč jasná – ano, ano či ne, ne.
Poznávej sám sebe, nauč se mít rád sám sebe takový, jaký jsi a uměj sebe přijmout, uč se naslouchat svému tělu a duši a jejich signálům. Ten, kdo pozná druhé, je chytrý, avšak ten, kdo pozná sám sebe, je moudrý. A pamatuj, že bojovat proti celé armádě je daleko snazší než bojovat sám se sebou!
 
Štěstí vedle radosti vypadá jako elektrické světlo vedle Slunce. Štěstí má vždycky nějaký předmět, jsme šťastní z něčeho, je to pocit, jehož existence závisí na vnějších okolnostech. Kdežto radost předmět nezná. Zmocní se tě bez nějakého zřejmého důvodu, její existence připomíná slunce, které plane, protože si spaluje vlastní srdce.

Dávám přednost tomu, nedívat se na jakoukoli situaci jako na Problém. Slovo ,problém' je pouze jiná nálepka, říkající, že je něco ,špatné'. Vidět věci jako Výzvy nebo Lekce, znamená pochopit, že každá situace, kterou si v životě vytvoříme, je přesně ta, kterou potřebujeme k Vývoji a cestě k Osvícení. Je pro nás vždycky Pozitivní. Nemůžeme se utápět ve vlastním utrpení a bolesti. Každá ta zkušenost je pro naše Vyšší Dobro. Uvědomte si to. Uvědomte si, jak báječní a úžasní jste." Eric Allen

*Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.*
 Sokrates

Aby sis uvědomil cenu sourozence- zeptej se někoho kdo ho nemá,
aby sis uvědomil cenu deseti let-zeptej se nově rozvedeného páru,
aby sis uvědomil cenu čtyř let- zeptej se maturanta,
aby sis uvědomil cenu jednoho rok- zeptej se studenta co propadl u závěrečné zkoušky,
aby sis uvědomil cenu devíti měsíců - zeptej se matky, které se narodilo mrtvé dítě,
aby sis uvědomil cenu jednoho měsíce-zeptej se matky, která dala život předčasně narozenému dítěti,
aby sis uvědomil cenu jednoho týdne-zeptej se redaktora týdeníku,
aby sis uvědomil cenu jedné minuty- zeptej se člověka, který zmeškal vlak, autobus, letadlo,
aby sis uvědomil cenu jedné sekundy- zeptej se člověka, který přežil nehodu.
Čas na nikoho nečeká!!! Važ si každé chvíle, kterou máš!!!

Nikdy nezanedbávej člověka, který se o tebe zajímá a má tě rád, protože jednoho dne si uvědomíš, že zatímco jsi sbíral kamínky, ztratil jsi diamant ! 

Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení, protože vím, že stejně nezůstaneš. Nepřeji Ti, aby po Tvé tváři netekly slzy, protože je stejně nezadržíš a pláčem se Ti uleví. Nepřeji Ti, abys nezakusil bolest, protože už ji stejně dávno znáš. Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy očišťují srdce a bolest je zároveň zraňuje i posiluje. Něco bych Ti ale přece jen rád popřál: Abys byl za všechno vděčný, i když se Ti to třeba nelíbí. Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil, i když jich možná není až zas tolik. Abys byl statečný, i když si myslíš, že už to nejde. Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval, protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho. Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit, i když se zdá nedosažitelný, Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu, ale po celý rok aby Ti pomáhaly. Abys nikdy neměnil přítele, který je opravdový; i když udělá chybu, abys mu odpustil a neopustil ho. Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska." - Irská modlitba

Obklopte se přáteli, kteří znají vaši hodnotu. Nepotřebujete jich mnoho k tomu, abyste byli šťastní, ale jen pár těch opravdových, kteří vás oceňují přesně takové, jací jste. Podají ruku v nesnázích, váží si přátelství, které jsme mu nabídli. Opravdového přítele poznáme, když se potápíme v blátě, on přiběhne a pomůže nám postavit se na na pevnou zem ...Obklopte se přáteli, kteří znají vaši hodnotu. Nepotřebujete jich mnoho k tomu, abyste byli šťastní, ale jen pár těch opravdových, kteří vás oceňují přesně takové, jací jste. Podají ruku v nesnázích, váží si přátelství, které jsme mu nabídli. Opravdového přítele poznáme, když se potápíme v blátě, on přiběhne a pomůže nám postavit se na na pevnou zem ...
Někteří lidé jsou v našich životech jen na určité období. Naše cesta životem nám je poslala jen na chvilku - většinou se navzájem od sebe něco naučíme, zažijeme něco super, dobře se zasmějeme, naučíme se pomáhat si.....většinou nás tito lidé naučí něco, co jsme nevěděli anebo nás přinutí vyzkoušet něco, co jsme ještě v životě neudělali. Obvykle zažijeme s těmito lidmi hodně zábavy, ale je to jen na určité období...

Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme ... zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí? Pochopíš jen to, co máš v hlavě. Řekneš jen to, co máš na jazyku. Předáš jen to, co máš v rukou. Poznáš jen to, co máš v srdci. Měj smysl pro humor, smích zkracuje vzdálenosti mezi lidmi. Nechtěj být jen utěšován, ale sám utěšuj; nechtěj být jen druhými chápán, ale chápej druhé ; nechtěj být jen milován, ale miluj...

Někdy plyne život jako krásná melodie,někdy jako těžký boj,ale nikdy nezapomeň,že je jen jeden a je tvůj! Krásnou neděli s melodií, která bude lahodit duši i srdci :-)

"Von život vůbec není sranda, ale jde v něm hlavně vo to, zůstat k sobě soudnej, to je vůbec to nejtěžší. Ale je to v životě nejpotřebnější...Bejt počestnej sám k sobě, mít se rád, protože když nemám rád sebe a nejsem sám k sobě počestnej, nemůžu mít rád jiný lidi a bejt počestnej k nim. Jenomže vona je to strašná dřina, bejt počestnej celej den a celou noc"
( Jan Werich )

Nic na světě není pro všechny a všechno je jenom pro někoho. Ale hlavně je důležité, že pro každého je tu něco" ( Miroslav Horníček )

"Když se rozhodnete nevěřit nikomu, jen protože vám tři lidé lhali a zlomili vám srdce, je to stejné, jako kdybyste se rozhodli zavřít všechny lidi z celého světa do vězení, protože tři z nich ukradli televizi.
Důvěřujte, pokud vaše důvěra není zklamána. Každý nový člověk ve vašem životě si zaslouží psát na čistou tabuli." Doe Zantamata

"Von život vůbec není sranda, ale jde v něm hlavně vo to, zůstat k sobě soudnej, to je vůbec to nejtěžší. Ale je to v životě nejpotřebnější...Bejt počestnej sám k sobě, mít se rád, protože když nemám rád sebe a nejsem sám k sobě počestnej, nemůžu mít rád jiný lidi a bejt počestnej k nim. Jenomže vona je to strašná dřina, bejt počestnej celej den a celou noc"( Jan Werich ) 

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.

Nejhorší samota není tehdy, když jsme sami. Ale když jsme s jinými osobami. Osobami, které se na nás dívají, ale nás nevidí. Co nás slyší, aniž nás poslouchají. A co je nejhorší, posuzují nás, aniž by nás znali...

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. A proto zkuste poslouchat, co vám říká srdce :-)

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít... a potkat se jednou a najít se navždy...


KDYŽ PŘESTANEME DONEKOČNA OMÍLAT MINULOST A NEUSTÁLE ŘEŠIT BUDOUCNOST, NAŠE MYSL SI STRAŠNĚ ODPOČINE A MY ZAČNEME PŘIROZENĚ NASÁVAT ENERGII, KTERÁ PRÝŠTÍ Z PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU. VČEREJŠEK JE MRTVÝ, ZÍTŘEK VE HVĚZDÁCH A DNES MÁME VŠE DŮLEŽITÉ K TOMU, ABYCHOM KLIDNĚ DÝCHALI A VIBROVALI ŽIVOTEM...

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. -

Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci: na nespravedlnost času a na nespravedlnosti lidí.

Někteří lidé jsou v našich životech jen na určité období. Naše cesta životem nám je poslala jen na chvilku - většinou se navzájem od sebe něco naučíme, zažijeme něco super, dobře se zasmějeme, naučíme se pomáhat si.....většinou nás tito lidé naučí něco, co jsme nevěděli anebo nás přinutí vyzkoušet něco, co jsme ještě v životě neudělali. Obvykle zažijeme s těmito lidmi hodně zábavy, ale je to jen na určité období...

„Zlo neexistuje.. Zlo je jen nepřítomnost dobra. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci
člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla
a lásky.„ Albert Einstein

Je krásné mít sny. Snažit se sahat po hvězdách, i když víme, že na ně nikdy nedosáhneme. Jsou ale lidé, kteří nám v tom budou bránit. První skupina lidí jsou ti, kteří žárlí. Bojí se, že dosáhnete toho o čem sníte. Bojí se, že je přerostete! Do druhé skupiny patří ti lidé, kteří Vás opravdu milují. To jsou lidé, kteří nechtějí abyste se zranili, ale také aby Vás neztratili!
Nenechme si ukrást své sny.
Kdyby mi někdo kradl kolo, tak za ním poběžím…
Lépe si nechat ukrást kolo, než svůj sen….

Člověk by se měl smát celý svůj život. Jestli se dokážete smát v jakékoli situaci, naučíte se jim čelit - a to vám pomůže dospět. Neříkám vám, že nemáte plakat. Ve skutečnosti však, když se neumíte smát, neumíte ani plakat. Smích a pláč jdou ruku v ruce, jsou součástí jednoho jevu - autentického bytí v pravdě.

Na velikosti tela zalezi jen malo, na velikosti mozku zalezi o neco vic,na velikosti srdce vsak záleží nejvíce.

Člověk ani nedomyslí, jak je ten život nádherný, a že všechno záleží jen na nás. Jen na nás! Protože každé ráno je to vždycky znovu jenom na tobě, jestli se rozhodneš, že do toho dne půjdeš s dobrou náladou nebo otráveně. A jestli se budeš na lidi usmívat a budeš na ně laskavá, jestli si z toho dne budeš brát jen to nejlepší..
A my se přece budeme usmívat a brát si ze života jenom to nejlepší!

Než začneš jednat, poslouchej. Než začneš reagovat, mysli. Než začneš utrácet, vydělej. Než začneš kritizovat, čekej. Než se začneš modlit, odpusť. Než to vzdáš, zkus to. 

A možná nebude nikdy nikdo, za koho bych mohl dát ruku do ohně. Třeba to v životě ani nejde. Zbejvám jen já sám. Tak aspoň musim bejt takovej, abych tu ruku do ohně mohl dát sám za sebe.

Druzí s vámi budou vždy jednat tak, jak jednáte sami se sebou. Jakmile budete sami sebe milovat, nebudete už tolerovat špatné zacházení. Budete schopni vidět, že i když své chování nazývají láskou, ve skutečnosti je to něco jiného. "Dělej jiným, co chceš, aby dělali tobě" také znamená "Dělej sám sobě totéž, co hodláš dělat druhým". Pokud se k vám někdo chová špatně, prostě to nedopusťte. Vy sami byste to druhému neudělali. Když si nedá říct, odejděte z toho vztahu. Možná nebude schopen chovat se dobře k dalším lidem, ale to vy nemůžete změnit.

Důvod, proč ti lidi ubližují je buď ten, že ví, že jsi větší osobnost než oni a bojí se, že když nezasáhnou jako první, zasáhneš je ty...anebo si myslí, že máš příliš malé sebevědomí na to, abys jim to vrátil ..

„Zlo neexistuje.. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.„ Albert Einstein

HEJ TY!!! JO , TY , přestaň být ze sebe nešťastný ! Jsi perfektní, přestaň si přát, kéž by si vypadal jako někdo jiný, nebo aby tě lidé měli rádi tak, jak mají rádi někoho jiného, přestaň se snažit dostat pozornost od lidí, kteří ti ubližují, přestaň nenávidět své tělo, svou tvář, svou osobnost, své nedokonalosti .. miluj to . Bez nich by si to nebyl ty . A proč by si chtěl vůbec být někým jiným ? Buď sebevědomý , buď sám sebou a usmívej se . Pokud tě někdo nenávidí pro to, že si s sebou šťastný, tak pro ně zvedni svůj prostřední prst na ruce . Tvoje štěstí nebude záviset na tom , zda se to líbí někomu jinému, buď šťastný , miluj své chyby , protože právě ony tě dělají jedinečným !

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. - John C. Maxwell-.............))

Člověk musí v životě odejít daleko, aby našel sám sebe ... musí hodně přemýšlet, aby se dokázal těšit z toho, co mu zůstane ... musí si vyslechnout spoustu lží, aby věděl kdo mu říká pravdu ... musí si hodně protrpět, aby zjistil co je skutečné štěstí ... a musí se nesprávně zamilovat, aby našel skutečnou lásku ...

Koho zajímáš, ten tě najde ...Kdo tě chce vidět, ten si najde čas...Kdo tě chce slyšet, zavolá ti..Všechno ostatní jsou jenom výmluvy !

"Dříve než začneš podvádět, si dobře rozmysli, jestli vyměníš celé dny a noci za chvilkový úlet. Jestli vyměníš polibky od někoho, kdo tě miluje, za polibky od někoho, kdo tě jen chce. Rozmysli si, jestli si vybereš někoho, kdo si myslí, že si sexy, místo někoho, pro koho jsi ten nejkrásnější člověk na světě. Uvědom si, že se vzdávaš někoho, kdo by kvůli tobě obětoval všechno, kvůli někomu, kdo si tě možná ani neváží. A hlavně si uvědom, že ztratíš důvěru někoho, kdo na tebe myslí každou chvíli a vybereš si někoho, kdo na tebe brzo zapomene."

Úspěšný člověk je takový, který dobře žil, často se smál a hodně miloval. Který získal úctu chytrých lidí a lásku dětí. Který vyplnil své místo a splnil svůj úkol. Který opouští svět lepší, než jej našel, ať už o zušlechtěný mák, dokonalou báseň, nebo o zachráněnou duši. Který nikdy netrpěl nedostatkem uznání pro krásu země nebo neochotou ho vyjádřit. Který v druhých hledal to nejlepší a sám dal to nejlepší, co měl.
[Stevenson Robert Louis ]

JESTLIŽE SE DÍVÁTE NA TO, CO V ŽIVOTĚ MÁTE, BUDETE MÍT VŽDY VÍCE!
JESTLIŽE SE DÍVÁTE NA TO, CO V ŽIVOTĚ NEMÁTE, NIKDY(!) NEBUDETE MÍT DOST!


Úspěšný člověk je takový, který dobře žil, často se smál a hodně miloval. Který získal úctu chytrých lidí a lásku dětí. Který vyplnil své místo a splnil svůj úkol. Který opouští svět lepší, než jej našel, ať už o zušlechtěný mák, dokonalou báseň, nebo o zachráněnou duši. Který nikdy netrpěl nedostatkem uznání pro krásu země nebo neochotou ho vyjádřit. Který v druhých hledal to nejlepší a sám dal to nejlepší, co měl.

Nemám čas nenávidět ty, kteří mě nenávidí...
Nemám čas diskutovat s těmi, kteří mi za to nestojí...
Nemám čas si dělat starosti s těmi, kterým jsem lhostejný.....
Protože já se starám o ty, kteří mě mají rádi, mluvím s těmi, kteří mi rozumí a jsem vděčný těm, pro které jsem důležitý...
Život je velmi krátký na to, abych ho zbytečně promarnil s lidmi, kteří toho nejsou hodni.


Opravdová láska není tělesná ani romantická. Skutečná láska spočívá v přijímání všeho co je, bylo, bude a nebude.Nejšťastnější lidé nemusí zrovna mít to nejlepší ze všeho - oni si udělají to nejlepší z toho, co mají. V životě nejde o to, jak přežít bouři, nýbrž jak tančit v dešti.Všichni stárneme; už zítra může dojít na vás.Užívejte si už nyní života naplno. Má omezenou dobu platnosti.

"Nikdy se nevracej do minulosti, protože to jen zabíjí tvůj drahocenný čas.
Příběhy se neopakují, lidé se nemění. Nikdy nikoho nečekej. Nestůj na
místě. Jdi jen vpřed, neohlížej se. Lidé, kteří jsou ti souzeni, tě
doženou nebo budou kráčet s tebou stejným směrem. Nech lidi odejít:
pokud se vrátí - patří k tobě, pokud ne - nikdy ani nepatřili..

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme

 

Přátelé jsou jako ANDĚLÉ. Přinášejí do života RADOST, do duše SLUNCE a do srdce LÁSKU. A proto nezáleží na tom, kam jdeš, co děláš nebo kolik máš. Záleží, koho máš po svém boku ♥ :)

Nikdy se nevracej do minulosti, protože to jen zabíjí tvůj drahocenný čas.
Příběhy se neopakují, lidé se nemění. Nikdy nikoho nečekej. Nestůj na místě.
Jdi vpřed,neohlížej se. Lidé, kteří jsou ti souzeni tě doženou nebo budou kráčet s tebou stejným směrem.
Nech lidi odejít: pokud se vrátí - patří k tobě, pokud ne - nikdy ani nepatřili.....

Dnes ráno jsem prohledala moji brašnu. Byla prázdná.
Pak jsem zkontrolovala mé kapsy. Našla jsem několik mincí .
Pak jsem prohledala své srdce a našla tebe.
Až pak jsem pochopila, jak bohatá skutečně jsem...
Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka. Kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce. Ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.(Pierre Bonnard)

 

Jít do neznáma je lepší než zůstat tam, kde nic není. Je lepší zkusit ve svém životě něco NOVÉHO, když nejsme spokojeni. Je lepší POKUSIT SE a neuspět, než STÁT, nadávat a smířit se s myšlenkou, že už to stejně NIKDY nebude lepší...

A když se před tebou otevře mnoho cest a ty nebudeš vědět, po které se vydat, nepouštěj se po jedné z nich jen tak, ale sedni si a počkej. Tiše seď a poslouchej své srdce. Až k tobě promluví, vstaň a běž, kam tě povede

Snad nejdůležitější částí ve vývoji vašeho ideálu sebe sama je to, abyste jste si uvědomili, že jestliže někdo něco udělal, můžete to udělat také, jestliže se někdo někým stal, také vy se tím můžete stát.

Život je jako umělecké dílo: pokaždé se na něm dá něco potlačit, a nejen že mu to není na újmu, ale naopak mu to prospívá.

Ptá se láska přátelství:Proč jsi tu ty, když jsem tu já?
A přátelství odpoví:Abych vykouzlil úsměv tam, kde ty necháváš slzy...

Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhej, pak máš myslím problém! Richard Bach

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí ...Anton Pavlovič Čechov

Chovej se k svým rodičům tak, jak chceš, aby se jednou , až zestárneš, chovaly k tobě tvé děti. SOKRATES

Jsou tři věci, které by měl člověk dělat se svým srdcem ♥ Cítit je, učit je a bát se jej .......

Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal...

Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme - to rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to zlé, čemu se nikdo z nás nevyhne

Někdy se stane, že se na okamžik cítíme šťastni ...nepodléhejme panice...za chvíli to přejde ! Ale ne, nebudeme tak skeptičtí a budeme věřit v lepší zítřky.

Život je příliš krátký na to, abychom si mohli dovolit ztratit i jeden jediný okamžik v nesmyslných hloupostech.

Pravé já člověka není já, jakým by byl rád: je to já, jakým ho utvářel svět.

I když se nám vede špatně, ještě pořád se nám daří moc dobře. Jenomže to většinou nevíme. Zlé a nedobré věci přicházejí zpravidla s dobrými a krásnými. Jen když prožijeme jedny, setkáme se s druhými.

Je výsadou mládí velmi snadno a rychle v něco hluboce uvěřit. Když je člověk starší zjistí, že je marné docházet k pevnému přesvědčení. Člověku prostě stačí, že bere svět, jaký je, uvažuje o něm a snaží se jednat tak čestně, jak je to možné .

Za svůj život si odpovídá každý sám. Každé ráno, když se probudíme, máme dvě možnosti: můžeme si vybrat,jestli se budeme cítit dobře nebo mizerně. Proč byste si měli vybrat tu druhou možnost ?

Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci: na nespravedlnost času a na nespravedlnosti lidí.

Existuje jen jediný způsob, jak si poradit s životem, a to najít onen soubor hodnot, které nepodléhají módním trendům, které se nikdy nemění a budou neustále rodit ovoce v tom smyslu, že nám i uprostřed velice nejistého světa přinesou klid, zdraví a optimismus.

Život je realita. Nepotřebuje ani vysvětlení ani potvrzení. Vysvětlovat znamená ospravedlňovat, a proč bychom měli ospravedlňovat život? Copak nestačí žít?

Nacházet výmluvy, když se nechceš podívat sama do sebe, je ta nejsnazší věc na světě. Nějaké vnější zavinění se najde vždycky, člověk musí mít hodně odvahy si přiznat, že vinu - nebo spíš odpovědnost - nese jen ON.Je to jediný způsob, jak pokračovat dál. Jestliže život je trať, pak ta trať vede neustále do kopce .

Život je jako voda. Někdy je klidný jako potůček, někdy rozbouřený a plný nebezpečí jako řeka. Jindy se cítíte jako na úplném dně a jindy zase vesele plavete na hladině. Občas se vám do cesty postaví hráze, které buď překonáte anebo utonete. Jedno je však jisté, život bude plynout dále, dokud nevyschne jako pramen.

Chci se ráno probudit a celým srdcem se těšit novému dni. Chci mít kolem sebe upřímné lidi, jak tomu bylo dříve. Chci potkat kamaráda, kterého první otázka nebude směřovat k materiálním věcem, ale bez falše mě poplácá po zádech: „Jak se máš? Jak žiješ? Zajdeme si sednout.?“ Kamaráda, kterého v polovině debaty nevyruší zvonění mobilu a bude muset odejít. "Víš, tento telefonát byl tak důležitý, že pokud bych ho nevzal, mohlo by mě to stát práci."

Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí.

"Směj se, když můžeš. Omlouvej se, když bys měl a nech plavat věci, které nemůžeš změnit. Miluj hluboce a odpouštěj rychle. A nebuď smutný, protože život je moc krátký na to být nešťastný. Lidé se mění a věci se kazí, ale vždycky si pamatuj - život jde dál."

Šantidéva: Pokud se s tím dá něco dělat, proč si dělat starosti? Pokud se s tím nedá nic dělat, proč si dělat starosti? Tak si nedělejte starosti !

Benjamin Franklin: Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Štěstí je mozaika skládající se z drobných radostí, a já vám jich přeji plnou náruč. Krásné a pohodové zahájení nového týdne, ať se vám daří a máte se prostě fajn !

Slzy, které neprolejeme se ukládají na srdci, časem na něm vytvoří kůru a ochromí ho, asi jako
se v soukolí pračky usazuje vápenec, až je zanese.

Zážitky jsou naplní života a tvoří jeho kvalitu. Nezáleží na tom, co uděláte jednou za čas. Záleží na tom, co děláte den za dnem.Žij vždy tak, aby nikdo nemohl pochopit, proč tak žiješ, jen tak jsi sám sebou!

Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.Jsme tady pro to, že naši duši někdo obdařil úkolem, který máme na této zemi splnit.. pokud se nezdaří, poputuje zase dál... Největší životní krása tkví v tom rozdávat lásku.. Když je láska v srdci i nemoci se vyhnou... Pokud tam není, duše jde tam, kde bude šťastnější... odejde z našeho těla...

 

Nacházet výmluvy, když se nechceš podívat sama do sebe, je ta nejsnazší věc na světě. Nějaké vnější zavinění se najde vždycky, člověk musí mít hodně odvahy si přiznat, že vinu - nebo spíš odpovědnost - nese jen ON.Je to jediný způsob, jak pokračovat dál. Jestliže život je trať, pak ta trať vede neustále do kopce .

 

ŽIVOT SE SKLÁDÁ Z OKAMŽIKŮ ...Z OKAMŽIKŮ, KTERÉ PATŘÍ JEN TOBĚ. TĚŠ SE Z NICH, VYCHUTNÁVEJ SI JE, JAK JEN TO DOKÁŽEŠ! AŤ NIC Z TOHO O ČEM SIS MYSLEL, ŽE TI PATŘÍ, V TOM NEBRÁNÍ! ŽIJ PŘÍTOMNÝM OKAMŽIKEM…ŽIJ SVŮJ ŽIVOT!!!

Podíváme-li se na cíl, jehož jsme chtěli dosáhnout, skládá se náš život z řady vybočení a spousty nouzových přistání.

Lidé bývají š'tastní jen tehdy, když se snaží o věci, které mají nějakou hodnotu.
Úsměv je bránou k srdci, smích hudbou duše a oči jsou oknem do duše. V očích je vidět to, jak se v dané chvíli cítíme. Ať se člověk směje sebevíc, oči ho prozradí. Smích nemusí vždy vycházet z úst,nemusíme ho od druhého slyšet, ale pokud se smějí oči,víme,že se v tu chvíli protějšek cítí dobře. Nedávno se mě kdosi optal - kde bereš svůj optimismus... je to jednoduché...vždyť je ho všude kolem dost, Tolik lidí se ho vzdalo předčasně a zbytečně..a tak ho sbírám,a pesimismus raději nechám jiným sběratelům...život je příliš krátký.. .-)

Rozdíl mezi mužským a ženským přátelstvím: Když přijde žena nad ránem domů a poví manželovi, že byla u kamarádky, manžel obvolá deset jejích kamarádek a zjistí, že žádná o tom nic neví. Když se to samé stane manželovi, jeho žena obvolá deset nejlepších kamarádů a zjistí, že u osmi přespal a dva ji odpřísáhnou, že u nich stále je.

Kým muž opravoval auto jeho syn zobral do ruky kameň a poškriabal auto. Muž chytil svojho syna a zo súrivosti mu viackrát udrel po ruke nevšimnúc si, že ho bije francúzskym kľúčom. Chlapček je v nemocnici... stratil všetky svoje prsty kvôli zlomeninám. Keď sa chlapček spýtal svojho otca uboleným pohľadom: - Otec, kedy mi znova narastú prsty? Otec poznávajúc závažnosť situácie nebol shopný nič povedať. Išiel naspäť k svojmu autu a viackrát do neho kopol. Rozhorčený si sadol pred auto a pozeral sa na škrabance. Chlapec napísal: "ĽÚBIM ŤA OCKO!" Veci sú na používanie, ľudia sú na milovanie! Problém v dnešnom svete spočíva v tom, že ĽUDIA SÚ POUŽÍVANÍ A VECI SÚ MILOVANÉ! Preto stojí ľudstvo tam, kde je.

Kjell A Nördström: Jak docílíte toho, aby s vámi lidi sdíleli vaše hodnoty?Jednoduchá odpověď! Najděte takové, které je již sdílí.
 
Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci ..
 
Hlídej si své myšlenky, neboť se stávají tvými slovy,
hlídej si svá slova, neboť se stávají tvými činy,
hlídej si své činy, neboť se stávají tvými zvyky.
Hlídej si své zvyky, neboť se stávají tvým osudem.

Menu

13. 6. Antonín

Zítra: Roland

Doporučené odkazy:
www.antee.cz

Z čeho máte větší radost?
a) Z dobrého jídla
  
 363
b) Z dobrého pití
  
 367
c) Z dobrého sexu
  
 279
Co teď nejčastěji řešíte?
a) Vztahy.
  
 234
b) Práci.
  
 282
c) Peníze.
  
 270
d) Bydlení.
  
 220
e) Zdraví.
  
 222
Jakou hudbu posloucháš nejraději?
a) Rock.
  
 323
b) Rap a hip hop.
  
 184
c) Metal.
  
 230
d) Country.
  
 205
e) Folk.
  
 191
f) Pop.
  
 207

Návštěvnost stránek

035991