Reference

Různé stupně projektu využívá již řada zákazníků.
Zde je uveden výběr zákazníků z různých oblastí činnosti (referenční kontakty jsou na vyžádání)

NET4GAS Praha, s.r.o. (RWE Transgas Net):
     • kompresní stanice Břeclav, Hostim, Kouřim, Kralice n/Osl., Strážovice, Veselí n/Luž.
     • předávací stanice Hora Sv. Kateřiny, Lanžhot, Sviňomazy
     • rozdělovací uzel Rozvadov
– dispoziční schémata areálu a budov
– operativní plán areálu a operativní karty budov do Dokumentace zdolávání požáru (DZP)
– evakuační a havarijní plány areálu a budov

– axonometrické schéma areálu
– dopravní řád

Ostrovská teplárenská, a.s.
– dispoziční schémata areálu a budov
– operativní plán areálu a operativní karty budov (DZP)
– evakuační a havarijní plány areálu a budov
– dispoziční schéma složiště
– dispoziční schéma a operativní karty kotelny Bochov
– dopravní řád
– klíčový režim
– prostory s nebezpečím výbuchu
– kabelové a teplovodní kanály
– rozmístění shromaždišť odpadu
– energetické sítě
– axonometrie výrobního bloku po podlažích

Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.
– dispoziční schéma areálu
– operativní plán areálu (DZP)
– axonometrické schéma areálu
– rozdělení areálu na sektory pro údržbu
– schéma toku surovin a produktů pro Dokumentaci systému jakosti
– schéma rotačních pecí

JAN BECHER – Karlovarská Becherovka, a,s,
– dispoziční schémata jednotlivých provozů
– operativní plány jednotlivých provozů (DZP)
– dispoziční schémata podlaží hlavního závodu

IMERYS Tableware CR, s.r.o., Karlovy Vary
– dispoziční schémata areálu a budov
– karty havarijních opatření jednotlivých podlaží budov

nahoru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nahoru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nahoru

KAREL HOLOUBEK - Trade Group, a.s., Karlovy Vary
– dispoziční schéma budovy skladu Řempo Stará Role
– dispoziční schéma objektu Dr. Davida Bechera 24

Velvana, a.s., Velvary
– dispoziční schéma areálu včetně sítí
– havarijní plán
– provozní schéma rozvodu surovin a produktů po areálu

Magistrát města Karlovy Vary
– evakuační plány budovy Moskevská 21
– rozdělení ploch podle užití budovy Moskevská 21
– evakuační plány budovy U Spořitelny 2

KV Arena, Karlovy Vary
– 
karty havarijních opatření budov a areálu
– plánky jednotlivých podlaží Aréna haly pro webové stránky
– informační tabule

Dům kultury Ostrov
– dispoziční schémata areálu a budovy
– operativní karty budovy (DZP)
– evakuační plán budovy
– rozmístění hasicích přístrojů a hydrantů
– rozdělení ploch podle užití
– čísla dveří

Alžbětiny lázně, a.s., Karlovy Vary
– dispoziční schémata budovy
– operativní karty budovy (DZP)
– rozdělení prostředí budovy pro revizní zprávy elekto
– situační schéma okolí budovy + operativní plán (DZP)

Základní škola Konečná, Karlovy Vary
– evakuační plány budoy
– rozdělení ploch podle užití
– dispoziční schéma areálu školy a školního hřiště

SOU stravování a služeb, Karlovy Vary
– dispoziční schéma – škola a středisko Restaurace LUNA
– evakuační plán – škola a středisko Restaurace LUNA
– rozdělení ploch podle užití – škola a středisko Restaurace LUNA
– dispoziční plán okolí školy

Realitní kancelář RECOM REALITY, s.r.o., Karlovy Vary
– dispoziční schéma kancelářského objektu ve Varšavské ulici
– evakuační plán objektu
– rozdělení ploch podle užití
– t
echnické sítě

Realitní kancelář Loyd - reality, s.r.o., Karlovy Vary
– dispoziční schéma komerčního objektu v Tašovicích
– zaměření obytného domu v Moravské ulici

LOGO

Kancelář technické grafiky

U Koupaliště 846/20
36005 Karlovy Vary

tel.: +420 353 565 983
tel./fax: +420 353 568 349

Ing. Jan Švandrlík

mobil: +420 602 157 291

jansvandrlik@centrum .cz

Jan Velek

mobil: +420 724 762 629

jan.velek9@seznam.cz