Využití

Zpracovaný materiál má principiálně dvojí použití:
   1)  samostatné dokumenty
   2)  grafické přílohy provozní dokumentace

SAMOSTATNÉ DOKUMENTY:
Orientační plány
Situační schémata
Generely a výhledové plány
Schémata sítí pro energetiky a vodohospodáře
Podklady pro webové stránky
Podklady pro nájemní smlouvy
Podklady pro nákup služeb (úklid, ostraha aj.)
Podklady pro správu nebo prodej objektů (realitní kanceláře)
... a další dle potřeb zákazníka

GRAFICKÉ PŘÍLOHY PROVOZNÍ DOKUMENTACE:
Dokumentace zdolávání požáru
Havarijní plán
Evakuační plán
Traumatologický plán
Bezpečnostní, požární a poplachové směrnice
Pracovní a organizační řády
Provozní předpisy
Dokumentace systému jakosti
Dopravní řád
Klíčový režim
Pasporty objektů
Rozmístění shromaždišť odpadu pro ekology
Rajonizace areálu pro vedení údržby
... a další dle potřeb zákazníka

LOGO

Kancelář technické grafiky

U Koupaliště 846/20
36005 Karlovy Vary

tel.: +420 353 565 983
tel./fax: +420 353 568 349

Ing. Jan Švandrlík

mobil: +420 602 157 291

jansvandrlik@centrum .cz

Jan Velek

mobil: +420 724 762 629

jan.velek9@seznam.cz