Nabídka

Rozsah činnosti je individuální a řídí se aktuálními potřebami zákazníků.
Jedná se o otevřený projekt s možnostÍ doplňování a úprav schémat.
Nabídka činností se dá rozdělit do tří základních okruhů.

ZÁKLADNÍ NABÍDKA:
   -  dispoziční schémata budov a objektů
   -  dispoziční schémata areálů
   -  technologická a provozní schémata

 ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA:
   -  vybavení budov a technické rozvody sítí
   -  axonometrická schémata
   -  účelová schémata

DOPLŇKOVÁ NABÍDKA:
   -  digitalizace papírových výkresů
   -  převod výkresů do digitální formy
   -  restaurace poškozených výkresů
   -  zaměřování objektů bez dokumentace
   -  databáze technickoprovozních údajů
   -  fotodokumentace objektů, areálů, sítí apod.

 Rozšířená nabídka je vázána na základní, doplňková nabídka může být objednána samostatně.

 

LOGO

Kancelář technické grafiky

U Koupaliště 846/20
36005 Karlovy Vary

tel.: +420 353 565 983
tel./fax: +420 353 568 349

Ing. Jan Švandrlík

mobil: +420 602 157 291

jansvandrlik@centrum .cz

Jan Velek

mobil: +420 724 762 629

jan.velek9@seznam.cz