Grafická provozní dokumentace

= všechny grafické části Vašich provozních dokumentů – výkresy, schémata atd.

Jedná se především o výkresy a schémata budov a areálů firem.                               PODKLAD
Mnohá tato schémata jdou napříč jednotlivými provozními dokumenty.
Základní výkres budovy či areálu je stejný, nese jenom různé informace.
Obvykle jsou tyto výkresy v provozních dokumentech vedeny formou přílohy.
A často jsou od různých dodavatelů (př. požární dokumentace versus dopravní řád).

FILOZOFIE PROJEKTU:
   1)  zpracování základního dispozičního schématu (budov, areálu)
   2)  vytvoření souborů popisů a značek pro jednotlivé typy dokumentů
   3)  soutisk schématu s různými popisy pro různé druhy dokumentace

PŘEDMĚT PROJEKTU:
   -  dispoziční schémata budov a objektů
   -  dispoziční schémata areálů, včetně technologických sítí
   -  technologická a provozní schémata

CÍL A PŘÍNOS PROJEKTU:
   -  jednotný vzhled všech grafických příloh provozní dokumentace
   -  snadná a rychlá aktualizace dokumentů při jakékoli změně
   -  okamžitá dostupnost všech potřebných údajů v elektronické verzi
                                                                                                                                                  VÝSLEDEK

 

Účelem je uspořádat všechny potřebné údaje a dostat je na stůl řídících pracovníků.

LOGO

Kancelář technické grafiky

U Koupaliště 846/20
36005 Karlovy Vary

tel.: +420 353 565 983
tel./fax: +420 353 568 349

Ing. Jan Švandrlík

mobil: +420 602 157 291

jansvandrlik@centrum .cz

Jan Velek

mobil: +420 724 762 629

jan.velek9@seznam.cz