Ostatní technika

 

   Minibagr RYAN R 600:

Záruční podmínky : 

Na stroj se vztahuje záruka 24 měsíců, vyjímku tvoří hydraulické válce, hydraulický rozvaděč  a  benzinový motor, kde se doba záruky řídí záručními  podmínkami výrobce těchto komponentů.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené zásahy do konstrukce stroje, nesprávným zacházením,  neodbornou údržbou nebo jiným neodborným zásahem při opravě stroje.

S výjimkou vad nepochybně způsobených vadou materiálu se záruka nevztahuje na spotřební materiál( jako pneumatiky, duše, žárovky, hydraulické hadice) a drobný spojovací materiál podléhající opotřebení v rámci běžného provozu.