Daně

Služby:

  • optimalizace daňové zátěže ve vazbě na řešení forem podnikání, transformace podnikatelských subjektů
  • optimalizace daňové zátěže ve vazbě na druhy činností plátce, řešení odpočtu na výzkum, vývoj, uplatnění odpočitatelných položek atd.
  • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, DPH, daň k nemovitostem, dědická, darovací aj.)
  • zastupování firmy před FÚ

Optimalizace daňové zátěže spočívá v komplexním přístupu k ekonomice a finančním otázkám firmy v delším časovém horizontu. Nezačíná, tak jak si mnoho lidí představuje, v momentu zpracování daňového přiznání, kdy je zpravidla již pozdě. Jedná se o pečlivé zvážení všech finančních toků a způsobů financování firemních dějů a výběr optimálních způsobů řešení v rámci existujících zákonných norem, jejich průběžné hodnocení a korekce v návaznosti na změny legislativy. V momentu zpracování daňového přiznání jde již pouze o pečlivé vyplnění formulářů tak, aby se neopomenul žádný zákonný titul ke snížení daňového odvodu.

 

 

 

 

Kontakty

Ing. Vladimír Blank
Mobil: 775 951 956
Email: blank@blank.cz

Ing. Martin Blank
Mobil: 777 252 337
Email: martin.blank@blank.cz

Kancelář Žamberk
Zemědělská 1378
564 01 Žamberk

Ke stažení

zápatí.jpg