Účetnictví

Účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví, který účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů.

Služby:

  • komplexní vedení daňové evidence
  • komplexní vedení účetnictví (podvojné)
  • následné prověrky správných účetních postupů a zaúčtování
  • odborný servis poradenství pro pracovníky firmy
  • zpracování účetních předpisů firmy
  • dílčí samostatné úkoly - kontrola uzávěrky, zpracování výkazů aj.

 

 

 

 

Kontakty

Ing. Vladimír Blank
Mobil: 775 951 956
Email: blank@blank.cz

Ing. Martin Blank
Mobil: 777 252 337
Email: martin.blank@blank.cz

Kancelář Žamberk
Zemědělská 1378
564 01 Žamberk

Ke stažení

zápatí.jpg