Drobečková navigace

MENU > Vzor příkladů "Povinné revize"

 

PŘEHLED OBVYKlÝCH revizÍ

Druh zařízení

Právní předpis

Termín revize

Domovní plynovody

vyhl. ČÚBP  85/1978 Sb.

Tech. prohlídka každoročně ČSN-EN 1775

 

revize 1 x za 3 roky

 

 

 

Plynové spotřebiče

ČSN-EN 1775

 

 

·          sporáky a vařiče

tech. prohlídka

1x za rok

 

·          ohřívače vody,  topidla

revize

1x za 3 roky

 

 

 

Elektrická instalace

 

Revize elektrických zařízení ČSN 33 1500

 

a) podle druhu prostředí

 

·          základní, normální

1 x  za 5 let

·          studené, horké, vlhké

1 x  za 3 roky

·          se zvýšenou korozní agresivitou  biologickými škůdci

1x za 3 roky

·          s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

1 x  za 2 roky

·          venkovní, pod přístřeškem

1 x  za 4 roky

·          mokré s extrémní korozní agresivitou

1 x   za 1 rok

b) lhůty pravidelných revizí stanovené

podle prostoru se zvýšeným ohrožením osob

 

·          prostory určené ke shromažďování více než 200 osob

1x  za 2 roky

 

·          zděné a kancelářské budovy

1x  za 5 let

 

·          objekty nebo části objektů ze stavebních hmot hořlavosti C 2,C 3,( podle ČSN 332000-3) mimo bytových prostorů a příslušenství bytů

1 x za 2 roky

c) lhůty pravidelných revizí s nebezpečím výbuch nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C 2, C 3,

1 x za 2 roky

ostatní

 

1 x za 5 let

elektrické spotřebiče, sekačky apod.

ČSN 33 1610

Skupina A - nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola a revize vždy před jejich vydáním uživateli 1x za 6 měsíců

Skupina B - nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize 1x za 6 měsíců

Skupina C - nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize dle ČSN 33 1500

Skupina D - nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za tři měsíce, revize dle ČSN 33 1500

Skupina E - nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 12 měsíců, revize dle ČSN 33 1500

 

Komíny

vyhl. MV č.111/1981 Sb.

 

a) jsou –li do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva  

 

 

·          do výkonu  50 kW  

 

6 x  za rok

·          s výkonem nad 50 kW

 

4 x za rok

b) jsou-li do komína zapojeny spotřebiče

    na plynná paliva do výkonu 50kWhod, 

   pokud  jsou opatřeny  komínovou vložkou                

 

2 x za rok

·          do výkonu 50 kWhod bez vložky

 

6 x za rok

·          s výkonem nad 50 kWhod

 

4x  za rok

 

Kotelny

vyhl. ČÚBP č. 24/1984 Sb.

revize

a)  před uvedením kotelny do provozu

 

 

b)  po každé GO s rekonstrukcí kotlů

 

 

c)  při změně druhu paliva

 

 

d)  vždy po 1 roce provozu

 

 

e)  u sezónního provozu před zahájením sezony

 

 

 

Osobní výtahy v obytných domech

ČSN 27 4002

 

 

a) provozní prohlídky

provádí servisní pracovník, nebo dozorce výtahu

 

 

1 x za 14 dnů

b) odborné prohlídky  ( revize)  výtah uvedený do provozu  před 1.1.1993, provádí revizní technik servisní firmy

 

1 x za 3 měsíce

odborné prohlídky  ( revize ) výtah uvedený do provozu po 1.1. 1993, provádí revizní technik servisní firmy

 

1 x za 4 měsíce

c) odborné zkoušky   se provádí v intervalu

provádí zkušební technik servisní firmy, obvykle na zvláštní objednávku

 

1 x za 3 roky

d) inspekční prohlídky v intervalu podle stáří výtahu:

 

 

 

   1) výtahy uvedené do provozu před rokem 1993

 

3 roky od  poslední odborné zkoušky a následně  každých 6 let

   2) výtahy uvedené do provozu po roce 1993 do roku 1999

 

6 let od poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let

   3) výtahy uvedené do provozu po roce 1999 

 

9 let od poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let

Poznámka: Inspekční prohlídka není součástí pravidelného servisu. Provádí ji firma s příslušnou akreditací (např. Institut technické inspekce) na zvláštní objednávku. Závady zjištěné inspekční prohlídkou je třeba odstraňovat v těchto termínech.

Závažné závady ohrožující bezpečnost osob  do 5 let,  ostatní do 10 let.

 

Prohlídky požární techniky

   vyhl. MV č.37/1986 Sb.

 

 

hasící přístroje

ČSN 69 0012

1 x za rok

tlakové nádoby

1 x za 5 let

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně, provádí osoba odborně způsobilá nebo požární technik s kvalifikací

Zákon č. 133/1985 Sb.                  Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

preventivní požární prohlídky v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí min, 1x za rok

Preventivní požární prohlídky v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím min. 1x za šest měsíců

Preventivní požární prohlídky v objektech s vysokým požárním nebezpečím min. 1x za tři měsíce

 

Tlakové zkoušky vodovodu

ČSN 73 0873

1 x za rok

pro požární účely( před začátkem a po skončení zimního období)

 

 

 

                                                                                              

                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBRO REAL s.r.o.

IČO: 61457299

Sjednáme Vám ostrahu majetku a staveb v zajímavých cenách

Ubytujeme Vám pracovníky pro služby a práce v lokalitě předšumaví.

Příjemné prostředí a dostupnost. Více na:

www.hotelpodstrazi.cz
1.JPG

REALITY

zprostředkování prodeje nemovitosti

ambroreal@justic.cz
hotelová zahrada

KONTAKTY

tel:
+420 235 313 110
email:
ambroreal@justic.cz

Lhenice - Na Běličcce