Drobečková navigace

MENU > Vzor - požární směrnice

                             Požární poplachová směrnice

 

V případě vzniku požáru :

P

 


 

Proveďte záchranu osob z ohrožených prostor. Proveďte průzkum místa požáru. Je-li možné, hasicími přístroji nebo vodou z požárního hydrantu proveďte první zásah.

NERISKUJTE.

 

O

 


 

Ohlaste požár na telefonní čísla 150 (HASIČI) případně 158 (POLICIE) a poté uvědomte ostatní nájemníky domu.

Zahajte evakuaci.

 

M

 


 

Máte-li požárem znemožněn únik z objektu, uzavřete dveře a okna, ucpěte mokrými tkaninami mezery a vyčkejte příchodu hasičů. Pokuste se máváním přes okno nebo jiným způsobem na sebe upozornit.

 

O

 


 

Osobní pomoc veliteli jednotky hasičů je Vaší zákonnou povinností! Po evakuaci a příjezdu záchranných jednotek oznamte hasičům všechny informace o místě a druhu požáru, charakteru objektu, umístění uzávěrů médií atp.

 

C

 


 

Čísla:

HASIČI              150

POLICIE           158

ZÁCHRANKA 155

 

 

 

 

 


 

POŽÁRNÍ ŘÁD

 

I.

Všeobecné požadavky požární ochrany

·      všechny společné chodby objektu je nutné považovat za únikové cesty, které se nesmí zastavovat žádným materiálem a zužovat jejich průchodná šířka

·      zřizování prozatímních elektrických zařízení je v objektu zakázáno

·      všechna osvětlovací tělesa musí být opatřena ochrannými kryty dle druhu tělesa

·      trvale musí být zabezpečen volný přístup k hasicím přístrojům a požárním hydrantům, které musí být umístěny tak, aby byly chráněny před poškozením a zneužitím

·      uzávěry medií a rozvaděče  elektrického proudu musí být označeny a trvale k nim musí být zabezpečen přístup

·      stejně musí být označeny i přístupové cesty k uzávěrům mediím a únikové cesty zejména z podzemních podlaží

·      do vzdálenosti 80 cm od uzávěrů medií a rozvodových skříní se nesmí ukládat žádné materiály

·      ve sklepních prostorách je zakázáno skladovat jakékoliv tlakové láhve (propan-butan atp.) a hořlavé kapaliny

 

II.

Závěrečná ustanovení

Všichni nájemníci jsou povinni si počínat tak, aby svým chováním nezavdali příčinu vzniku požáru.

 

V případě vzniku požáru jsou povinni  přivolat pomoc dle poplachových směrnic a poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce zasahujících hasičů.

 

 

 

 

AMBRO REAL s.r.o.

IČO: 61457299

Sjednáme Vám ostrahu majetku a staveb v zajímavých cenách

Ubytujeme Vám pracovníky pro služby a práce v lokalitě předšumaví.

Příjemné prostředí a dostupnost. Více na:

www.hotelpodstrazi.cz
1.JPG

REALITY

zprostředkování prodeje nemovitosti

ambroreal@justic.cz
hotelová zahrada

KONTAKTY

tel:
+420 235 313 110
email:
ambroreal@justic.cz

Lhenice - Na Běličcce