Nabídka  nemovitostí k prodeji  v jižních Čechách v roce 2008

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                 

Co umíme a co nabízíme?

 

                             AMBRO REAL, s.r.o.

Administrativně – správní činnosti -   jako správce nemovitostí zajišťuje pro objednatele zejména:

  • evidenci a ochranu spravovaného majetku,
  • vedení podvojného účetnictví s přehlednou účetní evidencí příjmů a výdajů spojených se spravovaným majetkem objednatele,
  • přehled vlastníků a nájemců jednotlivých bytů a nebytových prostor a osob, kteří v bytech bydlí a nebytové prostory užívají,
  • uzavírání smluv s dodavateli médií, odvoz odpadu apod.,
  • rozpis a vyúčtování zálohových plateb,
  • přípravu požadovaných daňových přiznání ze spravovaného majetku,
  • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace
  • zajištění vybavení, provozuschopný stav a revize společných zařízení v domech, bytech a nebytových prostorách jak ukládají platné právní předpisy,
  • spolupráci při opravách a údržbě spravovaného majetku, včetně dokumentace
  • kontakt s vlastníky a nájemci bytů a nebytových prostor

Obsah správní činnosti je dále možné upřesnit konkrétními pokyny objednatele (vlastníka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBRO REAL s.r.o.

IČO: 61457299

Sjednáme Vám ostrahu majetku a staveb v zajímavých cenách

Ubytujeme Vám pracovníky pro služby a práce v lokalitě předšumaví.

Příjemné prostředí a dostupnost. Více na:

www.hotelpodstrazi.cz
1.JPG

REALITY

zprostředkování prodeje nemovitosti

ambroreal@justic.cz
hotelová zahrada

KONTAKTY

tel:
+420 235 313 110
email:
ambroreal@justic.cz

Lhenice - Na Běličcce